Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
 • 27 december 2018

  Älmhults kommun planerar ny skola i västra Älmhult


  Älmhults kommun växer och i takt med att nya bostadsområden växer fram följer behovet av fler skolor. Den 21 december 2018 beslutade därför Älmhults kommun om en avsiktsförklaring som ger Bonovum Samhällsfastigheter AB möjlighet att bygga en F-6 skola i Västra Bökhult.   
 • 20 december 2018

  Haganässkolan visar på förbättrad genomströmning a...


  Statistik över gymnasieskolornas resultat för 2018 har nu sammanställts av SKL- Sveriges kommuner och landsting. Resultatet visade en knapp nedgång gällande elevernas meritpoäng men siffrorna visar också en mycket god genomströmning av elever som lämnar Haganässkolan med en gymnasieexamen.   
 • 18 december 2018 (Vård & socialt stöd)

  Regionalt samverkansprojekt lyfter äldreomsorgen i...


  För tre år sedan gick startskottet för projektet Äldrehälsa Kronoberg, en treårig satsning för att förbättra omsorg och vård för länets äldre. Sedan dess har en rad initiativ lanserats, bland annat konceptet mobila läkare och äldremottagningar på vårdcentraler. Karl Ljungström, projektledare, berättar att det nu finns ett beslut för att från och med årsskiftet fortsätta som permanent arena för samverkan och utveckling.   
 • 14 december 2018

  Öppettider i kommunhusets växel och reception


  Under julhelgen har vi öppet följande tider.   
 • 12 december 2018 (Vård & socialt stöd)

  Mobil röntgen ska testas i Älmhult


  För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommunen erbjuda äldre, som inte kan ta sig själva till sjukhus, att bli röntgade hemma eller på särskilt boende, istället för de ska behöva förflyttas mellan olika miljöer eller vänta på transport.   
 • 11 december 2018

  Får man fotografera barnen i luciatåget?


  Nu närmar sig lucia och många vill ta bilder på luciatågen. Det är bra att veta vad som gäller i Älmhults kommun och enligt dataskyddsförordningen (GDPR).   
 • 11 december 2018 (Kultur & fritid)

  Älmhults kommun - en del av Sagobygden


  Sagobygden finns nu med på UNESCOs register över goda exempel på hur man kan trygga immateriella kulturarv. I Sagobygdens fall handlar det om den muntliga berättartraditionen. Sagobygden blir först i Sverige med att finnas med! Kultur och fritidsnämndens ordförande i Älmhult, Anton V Härder (S) är positiv till arbetet och utmärkelsen:   
 • 7 december 2018

  Älmhults kommun klättrar i SKL:s skolranking


  Utvecklingen i grundskolan i Älmhults kommun går i rätt riktning. I Sveriges Kommuner och Landstings ranking för 2018 hamnar Älmhult på plats 159 av landets skolkommuner.
  – Det känns bra att vi får ett kvitto på att vi är på rätt väg och en viktig sporre till att bli ännu bättre, berättar Roger Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
   
 • 7 december 2018 (Bygga, bo & miljö)

  Ny detaljplan kan möjliggöra fler bostäder vid Vit...


  Ett förslag till detaljplan för Vita Korset är nu ute på samråd.
  - Befolkningen i Älmhult ökar och det finns ett stort behov av fler bostäder. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att det blir en förtätning där vi redan har infrastruktur som vi kan använda, som exempelvis gata, vatten, avlopp, säger Henrik Johansson, stadsarkitekt.
   
 • 7 december 2018 (Vård & socialt stöd)

  En äldreomsorg med personliga möten och välfärdste...


  Digitala lås, e-signering, medicinskåp som öppnas från mobilen och VR-teknik. Det som utmärker Älmhults kommuns äldreomsorg är att man satsar på att implementera nya tekniska lösningar för att förbättra arbetsrutiner, ge ökad trygghet, delaktighet och självständighet för alla.   
 • 5 december 2018 (Bygga, bo & miljö)

  Information om fakturor för avfall och vatten


  Från och med 2019 får du dina fakturor för sophämtning och slamtömning av Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM). För dig som har kommunalt vatten och avlopp betyder det att du kommer att få skilda fakturor för avfall respektive vatten och avlopp.   
 • 4 december 2018

  Ökat valdeltagande bland Älmhults kommuns förstagå...


  Av förstagångsväljarna i Älmhults kommun röstade 81,1 procent i årets val till kommunfullmäktige. Det är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med valdeltagandet i förra valet 2014 då 79,5 procent av förstagångsväljarna röstade.