Artikeln publicerades 24 april 2024

Nöjdheten med Älmhults kommuns service och myndighetsarbete ökar

Bild över stationen i Älmhult

Den årliga företagsklimatsmätningen av kommunal myndighetsutövning (NKI) visar att Älmhults kommun ligger på elfte plats i landet inom området upphandling. Älmhult har även tagit ett kliv uppåt i det sammanfattande omdömet.  

Samtliga företag som haft ett ärende hos något av Älmhults kommuns myndighetsområden under 2023 har fått lämna ett omdöme om servicen. I undersökningen är det sju myndighetsområden som bedöms: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. De företag som haft ett ärende inom någon eller några av dessa områden har fått svara på hur de tycker att kommunens service har varit vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  

Årets NKI ökar

I årets NKI (nöjd-kund-index) får Älmhults kommun ett högre sammanfattande betyg än föregående år och klättrar 7 enheter upp till index 70. Detta placerar Älmhult i nivån ”högt” i mätningen. 

Inom området upphandling har nöjdheten ökat markant från index 62 föregående år till 73 i årets mätning. Älmhult lyfter där från plats 69 bland kommuner i Sverige föregående år till plats 11 för 2023. Det har gjorts ett målinriktat och företagsnära förbättringsarbete under året vilket bidragit till det goda resultatet. 

Ett bra företagsklimat är viktigt för att företag ska kunna växa här och för skapa nya arbetstillfällen. Vi jobbar långsiktigt med service och bemötande och det positiva resultatet är ett tecken på att vi är på rätt väg säger Gusten Mårtensson (C) kommunstyrelsens första vice ordförande.

Jämfört med föregående år har Älmhult nu klättrat 19 platser i den totala rankningen, vilket innebär plats 174 bland de deltagande kommunerna.

Resultatet grundar sig i att vi gör det här arbetet tillsammans, i samarbete med näringslivet och tillsammans inom kommunens verksamheter. Vi tar till oss av både ris och ros och jobbar med att hela tiden förbättra vår service till företagen berättar Lars Persson, näringslivschef. 

Om mätningen

Löpande Insikt/NKI (Nöjd-Kund-Index) är en servicemätning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nöjdheten mäts i en skala 0–100 där företagare som har ett avslutat ärende i kommunen får svara på ett antal frågor om hur de upplevde hanteringen.

Mätningen genomfördes i Älmhults kommun under 2023 med totalt 95 svar inom de olika områdena.

Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.