Artikeln publicerades 22 april 2024

Nytt medborgarlöfte mellan kommun och polis för ökad trygghet

Fem personer

Till vänster Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, Staffan Käll, kommunpolis, Elin Görbring, brottsförebyggande samordnare, Eva Ballovarre (S) kommunstyrelsens ordförande och Niklas Wilson, lokalpolisområdeschef.

Kommunen och polisen lovar i ett förnyat medborgarlöfte för 2024 att arbeta för att förebygga brott, stärka förtroendet för samhället och öka tryggheten för de som vistas och verkar i kommunen.

Sedan 2015 arbetar Älmhults kommun och polisen utifrån en gemensam överenskommelse för att öka tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Älmhult.

Medborgarlöftet är ett avtal mellan lokalpolisområde Ljungby och Älmhults kommun. Till grund för löftet ligger insamlad statistik, medborgardialog och samtal mellan polis och kommun.

Vi i Älmhults kommun har ett nära och respektfullt samarbete med polisen och med detta löfte sätter vi fokus på våra utmaningar och prioriteringar, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun.

Med medborgarlöftets överenskomna inriktning fortsätter nu kommunens och polisens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Det är med stor glädje som att jag kan konstatera att vi tillsammans i och med det nya medborgarlöftet för 2024, gör ett tryggt Älmhults kommun ännu tryggare och säkrare. Det är tillsammans som vi blir riktigt starka i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, säger Niklas Wilson, lokalpolisområdeschef.Läs hela medborgarlöftet 2024 Pdf, 235.4 kB.