Artikeln publicerades 24 april 2024

Projektet ”Från bidrag till arbete” ger fler arbetstillfällen i Älmhult

Kvinna i rosa arbetskläder stående inomhus

Det är mycket på gång på enheten Arbete och försörjning. Ett bra exempel är det nyligen avslutade projektet ”Från bidrag till arbete”. Åtta av tolv deltagare gick vidare efter projektet med sysselsättning eller studier.

Tre personer som vill dela sina erfarenheter är Ibtessam, Khalil och Fino. De är några av de deltagare som har gått vidare till en anställning efter Introduktionsjobb.

Från äldreomsorg till industriarbete

Khalil har arbetat på äldreboendet Ekebo i Diö. Efter Introduktionsjobbet fick Khalil anställning på Alfing i Älmhult. Trots tidigare utbildning inom industri har det inte varit lätt för Khalil att hitta arbete inom branschen. De goda referenserna från handledaren på äldreboendet och från enhetschefen har bidragit till att Khalil kunnat få den aktuella anställningen.

Arbetsgivaren Alfing ringde mig för att få referenser på Khalil. Jag hade bara positiva saker att säga om honom. Det har alltid varit lätt att samarbeta med Khalil. Han har alltid haft rätt inställning på arbetet, säger Suzana Lazarova, Khalils handledare på äldreboendet Ekebo.

”Jag har lärt mig mer svenska på jobbet än på sfi”

Fino berättar om den långa resan sedan 2016, då hon kom till Sverige från Eritrea, som har lett henne till ett arbete. Hon har studerat sammanlagt fem år på sfi och har en lokalvårdutbildning från Haganässkolan.

Under en sommar arbetade hon som vikarie på Älmhultsbostäder men insåg att hon behövde förbättra sin svenska ytterligare. Arbetet genom projektet ”Från bidrag till arbete” har lett till att Fino nu pratar mer svenska och har gått vidare till nästa steg som servicemedarbetare på Centrala hemtjänsten i Älmhult.

Jag blev en ny människa tack vare Introduktionsjobbet. Jag har inte längre ont i kroppen. Jag vill inte fortsätta med sfi. Jag har fastnat på B-nivå. Jag har lärt mig mer svenska på jobbet och språkcafé, säger en glad Fino när vi träffa henne på hennes rast.

”Jag ville först bara arbeta som barnskötare”

Ibtessam har arbetat som barnskötare i sitt hemland och hennes mål har varit att arbeta inom den branschen i Sverige. Introduktionsjobb på Nicklagården har gett henne nya perspektiv. Efter en årsanställning kommer hon att fortsätta arbeta som timvikarie och överväger att studera omvårdnad framöver.

Jag ville arbeta enbart som barnskötare, men jag ändrade mig efter ett tag. Nu har jag fått timanställning efter mitt introduktionsjobb, berättar Ibtessam.

Om projektet

Projektet startades 1 februari 2023 i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

I början av januari 2023 erbjöds, efter intervjuer, 10 personer anställning under ett år. Arbetsförmedlingen beviljade anställningsstöd i form av Introduktionsjobb för alla som anställdes. Anställningen kunde kombineras i flera fall med sfi och deltagarnas progression följdes upp med BIP-metoden. BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskaeftigelses Indikator Projekt. Syftet med metoden är att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där kontinuerliga arbetsfokuserade insatser erbjuds utan avbrott.

Att 8 av 12 deltagare gick vidare i någon form av arbete, studier eller en annan sysselsättning är ett mycket positivt resultat. Det har uppnåtts tack vare det goda samarbetet mellan arbetsmarknadskoordinatorer från Arbete och försörjning, deltagarnas handledare och enhetschefer, berättar Carl Lundkvist, samordnare på Arbete och försörjning.

En stor framgångsfaktor har varit handledarnas roll och engagemang under anställningen. Handledarna har genom att tro på de anställdas förmåga gett dem det bemötande, stöd och bekräftelse de behövde för att genomföra arbetet.

För att få en bra start måste man ha en handledare som tror på individen uttrycker Azra Salkanovic, handledare och undersköterska på Nicklagården.