Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
  • 18 september 2015 (Bygga, bo & miljö)

    Nytt inlägg i Haganäsledens byggarbetsbok


    Sista arbetena görs nu med Haganäsleden. I november ska trafiken släppas på. Läs hela inlägget om hur arbetet med Haganäsleden går i det nya inlägget i byggarbetsboken.