Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så kan du påverka

Älmhults kommun är en demokratisk organisation. Som kommuninvånare har du stora möjligheter att påverka hur kommunen och de kommunala verksamheterna utvecklas. Förutom att rösta fram vilka personer som du vill ska bestämma i kommunen finns det flera sätt för dig att påverka vilka beslut politikerna tar.

Representativ demokrati och allmänna val

Sverige har ett politiskt system med representativ demokrati. Det betyder att du som kommuninvånare kan rösta på dem du vill ska framföra dina åsikter när beslut ska fattas.

Som kommuninvånare kan du i allmänna val vart fjärde år rösta på de politiker som du tycker ska styra kommunen. De personer som invånarna väljer i kommunvalet kommer in i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer sedan vilka som ska sitta i olika nämnder och styrelser. Nämnderna styr olika verksamhetsområden. Det är till exempel utbildningsnämnden som bestämmer i frågor som rör skolan, medan socialnämnden bland annat ansvarar för kommunens äldreboenden.

Du kan också gå med i ett politiskt parti och ställa upp i kommunvalet. Om du blir invald i kommunfullmäktige får du direkt möjlighet att påverka de kommunala besluten.

Mellan valen

Även när det inte är val har du flera möjligheter att påverka och kontrollera politikerna genom att till exempel lämna synpunkter och förslag till kommunen eller besöka politiska sammanträden. Du kan även delta i olika former av medborgardialog.

Demokrati tar tid

Det tar ibland lång tid när politiska beslut ska fattas, vilket kan vara frustrerande för dig som påverkas av ett kommande beslut. Det är dock viktigt att politikerna har bra underlag för sina beslut för att de ska bli så bra och rättvisa som möjligt. Besluten måste även stämma överens med lagar och andra bestämmelser. Ofta måste flera berörda nämnder och styrelser få säga vad de tycker innan kommunfullmäktige tar beslut. I vissa frågor måste även berörda kommuninvånare eller andra intressenter få uttrycka sin åsikt.