Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så kan du påverka

Det är viktigt för oss som arbetar i Älmhults kommun att få veta vad du som invånare tycker om vår service, våra tjänster, verksamheter och hur Älmhult skulle kunna utvecklas.

Klagomål, beröm, synpunkter, felanmälningar och förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet och platsen Älmhult. Vi vill därför veta vad du tycker!

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du enkelt felanmäla detta via vår hemsida eller i kommunens app. Det kan till exempel handla om hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, trasiga lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat.

Läs mer om felanmälan

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på kommunens verksamheter eller förslag på hur kommunen kan bli bättre? Välkommen att skicka in dem till oss!
Din synpunkt eller förslag kommer att besvaras och publiceras offentligt här på kommunens hemsida. Det är den stora skillnaden mot de synpunkter och klagomål som lämnas direkt till en specifik verksamhet.

Skicka synpunkter och förslaglänk till annan webbplats

Synpunkter och klagomål till specifika verksamheter

Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till specifika verksamheter inom till exempel äldreomsorgen eller skola. Detta hanteras mellan dig och verksamheten, och publiceras inte offentligt.

Synpunkter och klagomål omsorg och stödlänk till annan webbplats

Synpunkter och klagomål utbildning och barnomsorglänk till annan webbplats

Kontakta dina politiker

Älmhults kommun är en demokratisk organisation. Förutom att rösta fram vilka personer som du vill ska bestämma i kommunen finns det flera sätt för dig att påverka vilka beslut politikerna tar.

Kontakta politiker i Älmhults kommunlänk till annan webbplats

Samråd och medborgardialog

I samband med nya planer (till exempel översikts- eller detaljplaner) eller större vägombyggnader med mera har du möjlighet att påverka planens slutliga utformning.

Samråd och medborgardialoglänk till annan webbplats

Överklagan

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel kan du överklaga.

Överklaganlänk till annan webbplats

Kontakta servicecenter

Om du har andra frågor eller inte vet vart du ska vända dig är du alltid välkommen att kontakta servicecenter.

Kontakta servicecenterlänk till annan webbplats

Till toppen