Sammanträdesplan

Datum för sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott.

​Kommunfullmäktige

 • 29 januari 2024
 • 25 mars 2024
 • 29 april 2024
 • 27 maj 2024
 • 17 juni 2024
 • 26 augusti 2024
 • 30 september 2024
 • 28 oktober 2024
 • 25 november 2024
 • 16 december 2024

​Kommunrevisionen

Sammanträdesplan kommer inom kort.

Kommunstyrelsen

 • 16 januari 2024
 • 13 februari 2024
 • 12 mars 2024
 • 9 april 2024
 • 14 maj 2024
 • 4 juni 2024
 • 13 augusti 2024
 • 17 september 2024
 • 15 oktober 2024
 • 30 oktober 2024
 • 12 november 2024
 • 3 december 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • 30 januari 2024
 • 27 februari 2024
 • 26 mars 2024
 • 23 april 2024
 • 22 maj 2024
 • 18 juni 2024
 • 27 augusti 2024
 • 1 oktober 2024
 • 22 oktober 2024
 • 29 oktober 2024
 • 19 november 2024
 • 17 december 2024

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Älmhult, Markaryd, Ljungby. Värdkommun: Älmhult

 • 8 januari 2024
 • 12 februari 2024
 • 11 mars 2024
 • 8 april 2024
 • 13 maj 2024
 • 10 juni 2024
 • 8 juli 2024
 • 12 augusti 2024
 • 9 september 2024
 • 14 oktober 2024
 • 11 november 2024
 • 9 december 2024

Gemensamma överförmyndarnämnden

Ljungby, Älmhult, Markaryd. Värdkommun: Ljungby.

 • 15 februari 2024
 • 11 april 2024
 • 30 maj 2024
 • 26 september 2024
 • 28 november 2024

Kultur- och fritidsnämnden

 • 20 februari 2024
 • 20 mars 2024 - extrainsatt
 • 16 april 2024
 • 11 juni 2024
 • 24 september 2024
 • 22 oktober 2024
 • 10 december 2024

Miljö- och byggnämnden

 • 29 januari 2024
 • 19 februari 2024
 • 19 mars 2024
 • 15 april 2024
 • 20 maj 2024
 • 10 juni 2024
 • 19 augusti 2024
 • 16 september 2024
 • 21 oktober 2024
 • 18 november 2024
 • 9 december 2024

Socialnämnden

 • 24 januari 2024
 • 21 februari 2024
 • 20 mars 2024
 • 24 april 2024
 • 22 maj 2024
 • 19 juni 2024
 • 21 augusti 2024
 • 25 september 2024
 • 23 oktober 2024
 • 20 november 2024
 • 18 december 2024

Socialnämndens utskott

 • 10 januari 2024
 • 7 februari 2024
 • 6 mars 2024
 • 10 april 2024
 • 8 maj 2024
 • 5 juni 2024
 • 10 juli 2024
 • 7 augusti 2024
 • 11 september 2024
 • 9 oktober 2024
 • 5 november 2024
 • 4 december 2024

Tekniska nämnden

 • 25 januari 2024
 • 29 februari 2024
 • 25 april 2024
 • 13 juni 2024
 • 26 september 2024
 • 24 oktober 2024
 • 14 november 2024
 • 19 december 2024

Utbildningsnämnden

 • 31 januari 2024
 • 6 mars 2024
 • 27 mars 2024
 • 24 april 2024
 • 22 maj 2024
 • 19 juni 2024
 • 28 augusti 2024
 • 25 september 2024
 • 16 oktober 2024
 • 20 november 2024
 • 18 december 2024

Utbildningsnämndens utskott

 • 17 januari 2024
 • 21 februari 2024
 • 14 mars 2024
 • 10 april 2024
 • 8 maj 2024
 • 5 juni 2024
 • 14 augusti 2024
 • 11 september 2024
 • 2 oktober 2024
 • 6 november 2024
 • 4 december 2024

Valnämnden

 • 9 februari 2024
 • 11 april 2024
 • 7 maj 2024
 • 5 juni 2024
 • 12 juni 2024

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?