Sammanträdesplan

Datum för sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.

​Kommunfullmäktige

 • 30 januari 2023
 • 27 februari 2023
 • 27 mars 2023
 • 24 april 2023
 • 29 maj 2023
 • 19 juni 2023
 • 28 augusti 2023
 • 25 september 2023
 • 30 oktober 2023
 • 27 november 2023
 • 18 december 2023

​Kommunrevisionen

 • 18 januari 2023
 • 15 februari 2023
 • 15 mars 2023
 • 12 april 2023
 • 16 maj 2023
 • 14 juni 2023
 • 16 augusti 2023
 • 13 september 2023
 • 18 oktober 2023
 • 15 november 2023
 • 6 december 2023

Kommunstyrelsen

 • 17 januari 2023
 • 14 februari 2023
 • 14 mars 2023
 • 11 april 2023
 • 16 maj 2023
 • 7 juni 2023
 • 15 augusti 2023
 • 12 september 2023
 • 17 oktober 2023
 • 31 oktober 2023
 • 14 november 2023
 • 5 december 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • 31 januari 2023
 • 28 februari 2023
 • 28 mars 2023
 • 2 maj 2023
 • 23 maj 2023
 • 20 juni 2023
 • 29 augusti 2023
 • 3 oktober 2023
 • 18 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 21 november 2023
 • 12 december 2023

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Älmhult, Markaryd, Ljungby. Värdkommun: Älmhult

 • 16 januari 2023
 • 13 februari 2023
 • 13 mars 2023
 • 3 april 2023
 • 8 maj 2023
 • 12 juni 2023
 • 10 juli 2023
 • 14 augusti 2023
 • 11 september 2023
 • 9 oktober 2023
 • 13 november 2023
 • 11 december 2023

Gemensamma överförmyndarnämnden

Ljungby, Älmhult, Markaryd. Värdkommun: Ljungby.

Plan ännu ej fastställd för 2023.

Kultur- och fritidsnämnden

 • 24 januari 2023
 • 28 februari 2023
 • 28 mars 2023
 • 25 april 2023
 • 30 maj 2023
 • 20 juni 2023
 • 26 september 2023
 • 24 oktober 2023
 • 28 november 2023
 • 20 december 2023

Kultur- och fritidsnämndens presidium

 • 10 januari 2023
 • 14 februari 2023
 • 14 mars 2023
 • 11 april 2023
 • 17 maj 2023
 • 7 juni 2023
 • 22 augusti 2023
 • 12 september 2023
 • 10 oktober 2023
 • 14 november 2023
 • 5 december 2023

Miljö- och byggnämnden

 • 23 januari 2023
 • 20 februari 2023
 • 20 mars 2023
 • 24 april 2023
 • 22 maj 2023
 • 12 juni 2023
 • 3 juli 2023
 • 28 augusti 2023
 • 25 september 2023
 • 20 november 2023
 • 18 december 2023

Miljö- och byggnämndens presidium

 • 9 januari 2023
 • 6 februari 2023
 • 6 mars 2023
 • 11 april 2023
 • 8 maj 2023
 • 29 maj 2023
 • 14 augusti 2023
 • 11 september 2023
 • 9 oktober 2023
 • 6 november 2023
 • 4 december 2023

Socialnämnden

 • 11 januari 2023
 • 25 januari 2023
 • 22 februari 2023
 • 22 mars 2023
 • 19 april 2023
 • 24 maj 2023
 • 21 juni 2023

 • 23 augusti 2023
 • 20 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 22 november 2023
 • 20 december 2023

Socialnämndens utskott

 • 11 januari 2023
 • 25 januari 2023
 • 8 februari 2023
 • 8 mars 2023
 • 5 april 2023
 • 10 maj 2023
 • 9 juni 2023
 • 12 juli 2023 (sammanträdet i juli sker endast vid behov)
 • 9 augusti 2023
 • 6 september 2023
 • 11 oktober 2023
 • 8 november 2023
 • 6 december 2023

Socialnämndens presidium

 • 30 januari 2023
 • 27 februari 2023
 • 27 mars 2023
 • 24 april 2023
 • 29 maj 2023
 • 31 juli 2023
 • 28 augusti 2023
 • 25 september 2023
 • 30 oktober 2023
 • 27 november 2023

Tekniska nämnden

 • 1 mars 2023
 • 27 april 2023
 • 13 juni 2023
 • 26 september 2023
 • 13 november 2023
 • 14 december 2023

Tekniska nämndens presidium

 • 14 februari 2023
 • 11 april 2023
 • 31 maj 2023
 • 12 september 2023
 • 31 oktober 2023
 • 28 november 2023

Utbildningsnämnden

 • 18 januari 2023
 • 1 februari 2023
 • 1 mars 2023
 • 29 mars 2023
 • 26 april 2023
 • 17 maj 2023
 • 14 juni 2023
 • 30 augusti 2023
 • 27 september 2023
 • 18 oktober 2023
 • 15 november 2023
 • 13 december 2023

Utbildningsnämndens utskott

 • 18 januari 2023
 • 15 februari 2023
 • 15 mars 2023
 • 12 april 2023
 • 3 maj 2023
 • 31 maj 2023
 • 16 augusti 2023
 • 13 september 2023
 • 4 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 29 november 2023

Valnämnden

Plan ännu ej fastställd för 2023.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?