Sammanträdesplan

Datum för 2022 års sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.

​Kommunfullmäktige

 • 31 januari 2022
 • 28 februari 2022
 • 28 mars 2022
 • 25 april 2022
 • 30 maj 2022
 • 20 juni 2022
 • 29 augusti 2022
 • 26 september 2022
 • 31 oktober 2022
 • 28 november 2022
 • 12 december 2022

​Kommunrevisionen

 • 18 januari 2022 kl 09.00
 • 15 februari 2022 kl 09.00
 • 15 mars 2022 kl 09.00
 • 12 april 2022 kl 09.00
 • 16 maj 2022 kl 09.00
 • 14 juni 2022 kl 09.00
 • 16 augusti 2022 kl 09.00
 • 13 september 2022 kl 09.00
 • 18 oktober 2022 kl 09.00
 • 15 november 2022 kl 09.00
 • 1 december 2022 kl 09.00

Kommunstyrelsen

 • 18 januari 2022
 • 15 februari 2022
 • 15 mars 2022
 • 5 april 2022
 • 17 maj 2022
 • 14 juni 2022
 • 16 augusti 2022
 • 13 september 2022
 • 18 oktober 2022
 • 25 oktober 2022
 • 7 november 2022
 • 29 november 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • 1 februari 2022
 • 1 mars 2022
 • 22 mars 2022
 • 3 maj 2022
 • 31 maj 2022
 • 21 juni 2022
 • 30 augusti 2022
 • 27 september 2022
 • 11 oktober 2022
 • 15 november 2022
 • 13 december 2022

Kommunstyrelsens personalutskott

 • 31 januari 2022
 • 28 februari 2022
 • 28 mars 2022
 • 25 april 2022
 • 23 maj 2022
 • 20 juni 2022
 • 26 september 2022
 • 31 oktober 2022
 • 5 december 2022

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Älmhult, Markaryd, Ljungby. Värdkommun: Älmhult

Plan ännu ej fastställd.

Gemensamma överförmyndarnämnden

Ljungby, Älmhult, Markaryd. Värdkommun: Ljungby.

 • 3 mars 2022
 • 19 maj 2022
 • 6 oktober 2022
 • 8 december 2022

Kultur- och fritidsnämnden

 • 15 februari 2022
 • 22 mars 2022
 • 26 april 2022
 • 24 maj 2022
 • 14 juni 2022
 • 27 september 2022
 • 25 oktober 2022
 • 29 november 2022
 • 20 december 2022
 • 14 februari 2023

Kultur- och fritidsnämndens presidium

 • 1 februari 2022
 • 8 mars 2022
 • 12 april 2022
 • 10 maj 2022
 • 31 maj 2022
 • 23 augusti 2022
 • 13 september 2022
 • 11 oktober 2022
 • 15 november 2022
 • 6 december 2022
 • 31 januari 2023

Miljö- och byggnämnden

 • 21 februari 2022
 • 21 mars 2022
 • 19 april 2022
 • 23 maj 2022
 • 20 juni 2022
 • 22 augusti 2022
 • 19 september 2022
 • 24 oktober 2022
 • 21 november 2022
 • 12 december 2022
 • 23 januari 2023

Miljö- och byggnämndens presidium

 • 10 januari 2022
 • 24 januari 2022
 • 7 februari 2022
 • 7 mars 2022
 • 4 april 2022
 • 9 maj 2022
 • 7 juni 2022
 • 8 augusti 2022
 • 5 september 2022
 • 10 oktober 2022
 • 5 november 2022
 • 5 december 2022
 • 9 januari 2023

Socialnämnden

 • 26 januari 2022
 • 23 februari 2022
 • 23 mars 2022
 • 27 april 2022
 • 25 maj 2022
 • 22 juni 2022
 • 24 augusti 2022
 • 21 september 2022
 • 26 oktober 2022
 • 23 november 2022
 • 21 december 2022

Socialnämndens utskott

 • 12 januari 2022
 • 9 februari 2022
 • 9 mars 2022
 • 13 april 2022
 • 11 maj 2022
 • 8 juni 2022
 • 6 juli 2022
 • 10 augusti 2022
 • 7 september 2022
 • 12 oktober 2022
 • 9 november 2022
 • 7 december 2022

Socialnämndens presidium

 • 31 januari 2022
 • 28 februari 2022
 • 4 april 2022
 • 2 maj 2022
 • 30 maj 2022
 • 1 augusti 2022
 • 29 augusti 2022
 • 26 september 2022
 • 31 oktober 2022
 • 28 november 2022

Tekniska nämnden

 • 18 januari 2022
 • 15 februari 2022
 • 15 mars 2022
 • 26 april 2022
 • 7 juni 2022
 • 13 september 2022
 • 11 oktober 2022
 • 1 november 2022
 • 6 december 2022

Tekniska nämndens presidium

 • 11 januari 2022
 • 1 januari 2022
 • 1 mars 2022
 • 12 april 2022
 • 24 maj 2022
 • 30 augusti 2022
 • 20 september 2022
 • 18 oktober 2022
 • 22 november 2022

Utbildningsnämnden

 • 19 januari 2022
 • 2 mars 2022
 • 30 mars 2022
 • 27 april 2022
 • 1 juni 2022
 • 22 juni 2022
 • 31 augusti 2022
 • 28 september 2022
 • 2 november 2022
 • 30 november 2022
 • 31 december 2022

Utbildningsnämndens utskott

 • 12 januari 2022
 • 16 februari 2022
 • 16 mars 2022
 • 13 april 2022
 • 18 maj 2022
 • 8 juni 2022
 • 17 augusti 2022
 • 14 september 2022
 • 19 oktober 2022
 • 16 november 2022
 • 7 december 2022

Valnämnden

Plan ännu ej fastställd.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?