Artikeln publicerades 19 mars 2024

Vårens arbete kring Bäckgatan, Rosenstigen, Sunnerbogatan och Tulpanvägen

Man i gul byggjacka står framför en vägavspärrning.

Vi har börjat med arbeten i området Blåsippan (kring IKEA of Sweden). De större grävarbetena är på Rosenstigen och på en del av Bäckgatan, från Vallgatan till rondellen på väg 120 (Traryd). Där byter vi gamla vatten- och avloppsledningar och förbättrar gång- och cykelbanan.

Fredrik Danielsson, som arbetar som produktionschef, ger en översikt över vad som händer under våren.

Först ut är Rosenstigen. Arbetet har redan börjat och påverkar också Bäckgatan. Rosenstigen kommer att vara avstängd i ungefär två månader, medan Bäckgatan kommer att vara avstängd i cirka två veckor. Trafiken leds om via Stallgatan under den tiden. När du passerar området kan du se maskiner och det blir mer byggtrafik, vilket främst påverkar dem som bor i området. Vi använder delar av fotbollsplanen vid Rosengatan för arbetsboden, maskiner och lager. Det går fortfarande att spela fotboll på den del som inte är avspärrad. När allt arbete är klart återställer vi fotbollsplanen.

När Rosenstigen är klar börjar vi att arbeta på Bäckgatan, där vi också byter ut gamla vattenledningar. De nya ledningarna läggs under gång- och cykelvägen, som kommer att förnyas när grävarbetet är klart. Cykelvägen kommer temporärt att flyttas till västra sidan av vägen och bli smalare. Vi uppskattar om ni som cyklar väljer en annan väg under byggtiden, om ni har möjlighet till det.

Efter dessa två stora grävarbeten med vatten- och avloppsledningar fortsätter arbetet ovan mark. Bland annat uppgraderas korsningen Bäckgatan och Rosenstigen med en ny separerad gång- och cykelpassage.

På Sunnerbogatan byggs refuger och för att minska trafiken skyltas gatan med "Genomfartstrafik förbjuden" (gäller ej boende). Vi bygger också om övergångsstället vid huvudingång till IKEA. Slutligen ska gång- och cykelvägen längs med parkeringen vid Tulpanvägen göras klar.

Rosenstigen, Bäckgatan och Sunnerbogatan kommer att få ny asfalt när asfaltsläggarna kommer till Älmhult i slutet av sommaren.

Trafik och avstängningar

Rosenstigen är avstängd cirka två månader. Bäckgatan kommer att vara avstängd i cirka två veckor i samband med att vi börjar arbeta med Rosenstigen. Trafiken leds om bland annat via Södra Esplanaden och Skånevägen.

Under arbetet med vattenledningarna längs med Bäckgatan kan gatan stängas i kortare perioder.

Tulpanvägen kommer att vara öppen medan vi arbetar med gång- och cykelvägen.

När blir arbetet klart?

Det beror bland annat på väder och faktorer när vi gräver. Vissa delar kan gå snabbare medan andra tar längre tid. Vi räknar med att vara klara i slutet av sommaren, då också asfalten är på plats.

Aktuell information om arbetena publiceras på driftinformation

Frågor och funderingar

Servicecenter på 0476-550 00