Artikeln publicerades 27 mars 2024

SSAM tar över återvinningsstationerna

Gröna containrar för att återvinna till exempel kartong och plast.

Regeringen har beslutat om nya regler för hur förpackningsavfall ska sorteras i både hushåll och verksamheter. Det innebär bland annat att Södra Smålands Avfall & Miljö, SSAM, tar över ansvaret för insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen och återvinningsstationerna.

- På ett år slänger varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor. Att sortera sitt avfall och slänga det på rätt ställe är ett bra sätt att skydda både människor, djur och miljö. När vi sorterar och slänger rätt hamnar skräpet på rätt plats och vi slipper en nedskräpad natur och vi kan ta vara på resurser. Vi är glada över att du tar ditt ansvar och sorterar ditt avfall, på så vis hjälper du till att minska avfallsmängderna. Tillsammans når vi ett Småland utan avfall, säger Tomas Ferm, ansvarig för återvinningsstationerna, SSAM.

Släng rätt

Återvinningsstationerna tar hand om förpackningsavfall som kartong, plast, aluminiumburkar glas och tidningar. Har du avfall som inte samlas in på återvinningsstationerna ska det lämnas på en återvinningscentral. I Älmhults tätort och i Liatorp finns det återvinningscentraler.

Du hittar närmaste återvinningsstation och återvinningscentral på

Dumpning – ett miljöbrott

Återvinningstationen på Fiskevägen har tagits bort då den blev en plats där alla typer av sopor och saker slängdes, så kallad dumpning. I samråd med Älmhults kommun beslutade SSAM att stänga Fiskevägens återvinningsstation.

SSAM polisanmäler all dumpning då det är ett miljöbrott. Dumpning av sopor innebär också ökade kostnader för alla kommuninvånare då SSAM sätter in extra resurser för att städa upp.