Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Arkivreglemente för Älmhults Kommun 2009-04-02.pdföppnas i nytt fönster 49.9 kB 2014-12-18 08.56
Reglemente för intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster 233.9 kB 2015-09-10 10.33
Internationell policy 2003-10-27.pdföppnas i nytt fönster 652.9 kB 2014-12-18 08.56
Näringslivspolicy 2012-01-30.pdföppnas i nytt fönster 399 kB 2014-12-18 08.56
Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen beslut 2013-09-30.pdföppnas i nytt fönster 1011.1 kB 2014-12-18 08.56
Styrsystem för Älmhults kommun reviderat 2015-09-28.pdföppnas i nytt fönster 405.1 kB 2015-10-19 08.25
Strategisk utvecklingsplan 2015-2019 reviderad 2015-09-28.pdföppnas i nytt fönster 909.3 kB 2015-10-19 08.37
Kontrasignation och firmateckning 2017-05-09 ks § 98.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2017-07-19 15.02
Policy för ledning och styrning 2020-06-22.pdföppnas i nytt fönster 795.1 kB 2020-07-02 17.41