Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Allmänna bestämmelser för användande av allmän vatten- och avloppsanläggning 2009.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB 2014-12-18 08.56
Handbok-Arbete på väg Älmhult.pdföppnas i nytt fönster 3.8 MB 2014-12-18 08.56
Internhyra.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2014-12-18 08.56
Kriterier för nybyggnad av gatubelysning på landsbygden 20110308.pdföppnas i nytt fönster 467.3 kB 2014-12-18 08.56
Policy för Älmhults kommuns skogar 2012-06-05.pdföppnas i nytt fönster 161.3 kB 2014-12-18 08.56
Torghandelsstadga 19890601.pdföppnas i nytt fönster 853 kB 2014-12-18 08.56
Underhållsbidrag för enskilda utfartsvägar.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2014-12-18 08.56