Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun.pdföppnas i nytt fönster 23.9 kB 2014-12-18 08.54
Pjätteryd bilaga 1.pdföppnas i nytt fönster 52.5 kB 2014-12-18 08.54
Göteryd bilaga 2.pdföppnas i nytt fönster 33.3 kB 2014-12-18 08.54
Hallaryd bilaga 3.pdföppnas i nytt fönster 105.9 kB 2014-12-18 08.54