Artikeln publicerades 13 juni 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Fyra byggherrar klara för Furulund

Skiss över området med var vilka byggherrar ska bygga sina hus

Nu är det färdigt vilka som blir de fyra första byggherrarna som kommer att bygga bostäder i området.

Furulund är ett av Älmhults nya bostadsområden med flera hundra bostäder och en ny förskola. Furulund är för dig som vill bo i ett grönt område nära till park, lekplats och motionsspår. Området byggs i olika etapper och varje etapp innehåller både villatomter, radhus och lägenheter.

Läs mer om det nya bostadsområdet Furulund

Fyra byggherrar klara för etapp 1 och 2

Nu är det färdigt vilka som blir de fyra första byggherrarna som kommer att bygga bostäder i området. Tillsammans med byggherrarna har vi arbetat för att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där alla kan hitta sitt hem.

- Genom att arbeta tillsammans med byggherrarna har vi samlat alla parters kunskap, erfarenhet och drivkraft för att utveckla Furulund. Vi har arbetat för att skapa sköna och gröna miljöer som bjuder in till möten och aktiviteter, samt en blandad bebyggelse med varierad arkitektur med hög kvalité, säger Arpine Minasyan, stadsarkitekt på Älmhults kommun.

Bostäderna kommer att börja byggas under 2023. När etapp 1 och 2 är färdigställda kommer vi påbörja arbetet med etapp 3.

Fagnes

Vi är glada över möjligheten och förtroende att bygga bostäder i Älmhult. Kommunen är väldigt engagerad och tar samhällsutvecklingen på stort allvar och det inspirerar oss som byggaktörer att möta upp förväntningarna som ställs på oss som byggaktörer.

Längs med nya gatuallén kommer vi uppföra flerbostadshus som tydligt kommunicerar med gaturummet med dess tre våningar höga uppglasade entréer. Idén är att det ska lysa som lyktor längs gatan. Bostäderna uppförs som småskaliga flerbostadshus i en tidlös arkitektur med fokus på goda boendekvaliteter.

illustration över husen Fagnes planerar att bygga

Illustration över husen Fagnes planerar att bygga.

Svensk Husproduktion AB

Det känns bra att kunna meddela att vi är med och utvecklar Furulund framåt. Här finns goda förutsättningar att skapa en boendemiljö som ger möjlighet att i en större utsträckning leva och verka både i och utanför bostaden. Vi ser fram emot att kunna erbjuda fler människor möjligheten att bo i ett egenägt hus med egen trädgårdstäppa i ett levande område.

Ett husområde med samma byggnader som Svensk Husproduktion planerar att bygga

Ett område med liknande byggnader som Svensk Husproduktion planerar att bygga.

GBJ

Vi på GBJ Bostadsutveckling ser fram emot att erbjuda Älmhult moderna radhus och lägenheter i flerbostadshus i samarbete med Älmhults kommun och övriga byggherrar. Furulund kommer bli en mycket attraktiv stadsdel med blandad bebyggelse.

"För min egen del är det lite extra speciellt. Min släkt har funnits på platsen sen början av 1900-talet då min farfar Gustavs far Petter köpte marken. 23 år gammal tog Gustav över jord och skogsbruket tillsammans med farmor Gulli som de drev fram till 1981 då min farbror Allan tog över gården. 2011 köpte kommunen marken och sen dess har vi sett bland annat Ikea, skolan och bostäder växa upp i området." /Fredrik Skoglund.

Illustration över husen GBJ planerar att bygga

Illustration över husen GBJ planerar att bygga.

Seamul Invest

Efter att blivit utsedda som utvecklare av ett av delprojekten har vi haft ett mycket givande samarbete tillsammans med Älmhults kommun. Vårt bidrag kommer bli ett hållbart boende som håller hög kvalité. En levande miljö med både fram och baksida som inbjuder till fin gemenskap och utevistelse. Vår förhoppning är att i våra lägenheter kommer de boende att få goda möjligheter till en bra koppling till grannar och övriga i området men ger samtidigt känslan av en egen privat sfär.

Illustration över husen Seamul planerar att bygga

Illustration över husen Seamul planerar att bygga.