Pris för god bebyggd miljö

Kommunen strävar efter att allt som byggs i kommunen ska vara av hög kvalitet, hållbart och vackert. Ett sätt att visa och uppmuntra att vi ska ha fina och hållbara områden i kommunen är att årligen ge ut priset "Pris för god bebyggd miljö".

Pris för god bebyggd miljö är ett sätt att belöna och lyfta fram platser och byggnader där det är trevligt att vara och där byggnaderna är bra gjorda.

Kriterierna för att få priset för en god bebyggd miljö grundar sig på riktlinjerna för hållbart byggande. Riktlinjerna omfattar miljö, utseende, kultur, trygghet, sociala aspekter och andra faktorer.

Läs mer om hållbart byggande här

Priset delas ut för färdigställda projekt genomförda inom någon av följande kategorier:

  • Nybyggnad eller ombyggnad av byggnad eller anläggning
  • Renovering eller restaurering av byggnad eller anläggning
  • Allmän plats eller gemensam boendemiljö eller företagsmiljö

Nominering och omröstning

Processen för priset delas upp i två steg: nominering och omröstning.

Nominering och urval av två finalister

Nomineringen för priset genomförs under några veckors tid. Alla har möjlighet att nominera förslag under denna period, även personer utanför kommunen. Under nomineringstiden kan du skicka ditt förslag både via mail eller post.

Omröstning

När nomineringstiden är slut så väljer jurygruppen ut två finaliser från alla nomineringar. Jurygruppen består av kommunstyrelsens presidium och tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadsavdelningen), kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen samt tekniska förvaltningen.

För att utse en vinnare genomförs en publik omröstning. Röstningen kan göras både digitalt och fysiskt. Av de två utvalda förslagen röstas en vinnare fram.

Priset delas ut till byggherre och arkitekt eller projektledare. Priset består av ett diplom, en motivering och en minnestavla.

Vinnare 2024 - Hyreslägenheter i Såganäs

Vinnare för pris för god bebyggd miljö 2024 är Hyreslägenheter i Såganäs med fastighetsägare Elin och Erik Hult.

Ett rött hus inramat av grön skog och staket.

Motivering från jurygruppen:

"Ombyggnationen av den gamla verkstadsbyggnaden, som inte använts på länge, till tre moderna hyresrätter med en sjöutsikt skapar en inkluderande boendemiljö i Såganäs, som är ett område dominerat av privatägda villor och fritidshus, och bidrar till socialt sammanhang.

Byggnaden har fått nytt liv med ett samtida arkitektoniskt uttryck anpassat till omgivande miljö samtidigt som man kan läsa de historiska lagren genom bibehållen byggnadsvolym, sockel, fönsteröppningar och portar. Byggnaden är försedd med solceller samt bergvärmesystem.
"

Läs mer och se intervju med fastighetsägare för Hyreslägenheterna i Såganäs

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?