Hemtjänst

Du som är äldre, har en funktionsvariation eller sjukdom kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Hemtjänstens uppgifter

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet och ge dig möjlighet till att bo kvar i ditt eget hem. Målet är att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Du som har behov av stöd och hjälp behöver ansöka om det och efter det görs en bedömning.

Du kan till exempel ansöka om:

 • Trygghetslarm och tillsyn
 • Stöd i hemlivet som till exempel hjälp att hämta medicin på apoteket, inköp av dagligvaror, städning, tvätt och hjälp med måltider som till exempel enklare matlagning eller att värma mat.
 • Personlig vård som till exempel hjälp vid dusch, att klä på sig och hjälp vid toalettbesök.
 • Korttidsplats för till exempel vård och rehabilitering efter att du har varit på sjukhus.
 • Växelvård och avlösning i hemmet för dig som vårdas av anhörig som behöver avlösning.
 • Ledsagning till aktiviteter
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Vård- och omsorgsboende

Älmhults kommun

Älmhults kommuns uppgift är att ge dig service av god kvalitet utifrån dina behov och förutsättningar. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av hemtjänst. För oss är din delaktighet i planeringen viktig. Därför får du en kontaktman som tillsammans med dig skapar en genomförandeplan för hur och när hjälpen ska utföras. Vi eftersträvar att du ska få hjälp av så få personer som möjlig för att skapa en god kontinuitet. Den hjälp du får följs upp regelbundet, bland annat genom att vi tillsammans med dig uppdaterar din genomförandeplan.

Personalens kompetens

Omsorgspersonal har undersköterskeutbildning eller annan kompetens som
bedöms som likvärdig.

Personalen genomgår kontinuerlig kompetensutveckling inom olika områden som till exempel etik och bemötande, hjärtlungräddning samt brandkunskap.

Språkkunskaper:

Det är en merit att ha kunskap om andra kulturer och förutom svenska också kunna fler språk som talas eller förstås av personer som får hjälp av oss.

Profilering

Vi har gedigen och mångårig erfarenhet av hemtjänst. All personal genomgår utbildning i etik och bemötande vilket ger dig ett professionellt bemötande. Kontaktmannaskap ger en personlig länk mellan dig och hemtjänsten. Vi har träffpunkter som skapar möjligheter till aktiviteter och gemenskap för dig.

Fast omsorgskontakt

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din fasta omsorgskontakt. Din fasta omsorgskontakt har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig.

Genomförandeplan

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet.

En genomförandeplan kan beskrivas som en överenskommelse mellan dig och personalen där vi tillsammans skriver ned hur du vill att vi ska hjälpa dig och vad som är viktigt för dig för att du ska känna dig trygg och känna välbefinnande. Vi arbetar utifrån ett behovsinriktat arbetssätt med individens behov i centrum och det betyder att vi ska hjälpa och stötta dig med det du inte klarar av att göra själv.

Resultat på våra kvalitetsmätningar

Resultatet av mätningar på vår kvalitet och kontinuitet hittar du via länken nedan.

Kolada Länk till annan webbplats.

Vår målsättning

Dina insatser utförs med god kvalitet och ges under trygga och säkra former. Älmhults kommuns hemtjänst kännetecknas av ett gott bemötande, vi har dina behov i fokus.

Antal anställda:

cirka 100 inom hemtjänsten.

Kontaktuppgifter

Älmhults kommun
Besöksadress: Stortorget 1
Postadress: Box 500, 343 23 Älmhult
Verksamhetschef

Hur mycket betalar jag?

Avgiften beräknas med hänsyn till din inkomst och de insatser du har.

För beräkning av avgiften behöver du lämna uppgifter om din ekonomi till socialförvaltningen. Du får sedan ett beslut om din hemtjänstavgift. Beslutet kan överklagas.

Läs mer om avgifter här

Trygghetslarm

Trygghetslarm i det egna boendet är en extra trygghet. Trygghetslarmet är kopplat till hemtjänstens personal och när du larmar får du kontakt med personalen som svarar och hjälper dig. Du kan få kontakt med personal alla tider på dygnet.

Till dig som vill ansöka om trygghetslarm

För att ansöka om trygghetslarm använder du vår e-tjänst eller kontaktar biståndshandläggarna på telefon.

0476-550 00

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

Avgift för trygghetslarm

När du har ett trygghetslarm betalar du en avgift för det.

Du kan läsa mer om avgifter här

Till dig med trygghetslarm

Trygghetslarm i det egna boendet är en extra trygghet och en försäkran om att du kan få hjälp om något händer dig. Du kan få kontakt med personal alla tider på dygnet. Under dagtid är det hemtjänstens personal som svarar och hjälper dig när du larmar. Nattetid är det nattpatrullen som ansvarar för trygghetslarmen.

Så fungerar ditt trygghetslarm

Larmet består av två delar, en huvuddel och en larmknapp/larmklocka som du har på dig, antingen runt halsen eller runt armen. Larmet ska helst placeras i ett rum som du ofta är i så att personalen kan prata med dig via trygghetslarmets högtalare. Den lilla gröna lampan på larmets huvuddel ska alltid lysa. Den blinkar rött när du larmar, vid automatiskt testlarm och vid strömavbrott. Ett automatiskt testlarm görs en gång per dygn.

På din ytterdörr monteras ett digitalt lås för att personalen ska kunna komma in och hjälpa dig när du larmat. Om något händer med ditt digitala lås behöver kommunens personal ha en husnyckel av dig för att fortfarande kunna komma in. Nyckeln förvaras i ett godkänt nyckelskåp.

Så larmar du

Du larmar genom att trycka på din larmknapp/larmklocka. Skulle din larmknapp/larmklocka komma bort kan du larma på den röda knappen på trygghetslarmets huvuddel och säga att du behöver en ny.

När personal svarar kan du prata med dem via trygghetslarmets högtalare. Om personalen inte får kontakt med dig ringer de upp dig eller åker hem till dig för att ta reda på hur du mår. Det kan ibland vara svårt att höra vad personalen säger men larmmottagaren visar personalen att det är just du som larmat. Informera alltid personalen om ändringar, till exempel om du eller din hyresvärd byter lås/portkod, om du byter adress eller telefonnummer. När du flyttar eller inte längre har behov av ditt trygghetslarm ska du lämna tillbaka det. Prata med larmsamordnare eller med personalen i hemtjänsten för att komma överens om hur du ska lämna tillbaka det.

Avgift för trygghetslarm

Hur mycket det kostar att ha ett trygghetslarm bestäms av en särskild taxa som du betalar varje månad. Om du har en fast telefon betalar du också varje gång larmet aktiveras, till exempel när du larmar eller vid automatiskt testlarm. Larmet kommer som ett telefonsamtal på din telefonräkning.

Tänk på att…

 • När trygghetslarmet installeras testar installatören att det fungerar i din bostad. Vi kan inte garantera att ditt larm fungerar utanför din lägenhet eller hus.
 • När du larmar, kom ihåg att trycka så att lampan på din larmknapp/larmklocka börjar blinka.
 • Alltid ha larmklockan på dig, även när du badar eller duschar, larmknappen/larmklockan är vattentät.
 • Om du skulle trycka på larmet av misstag, meddela i så fall det när personalen svarar på ditt larm.
 • Om din telefon är ur funktion, fungerar inte ditt trygghetslarm. Detta gäller bara om du har en fast telefon.
 • Strömsladden till larmet alltid ska vara inkopplad.
 • Vid strömavbrott fungerar trygghetslarmet minst 8 timmar med hjälp av det batteri som finns i trygghetslarmet.
 • Annan elektronisk utrustning kan störa trygghetslarmen. Ha alltid två meters avstånd mellan trygghetslarmets huvuddel och annan elektronisk utrustning.
 • Om du misstänker att ditt larm inte fungerar, prata med personalen från hemtjänsten eller kontakta larmsamordnare.
 • Var rädd om utrustningen! Du blir ersättningsskyldig om den kommer bort eller förstörs. Detta gäller också din larmknapp/larmklocka.

FixarElme

FixarElme hjälper dig som fyllt 70 år och som bor i Älmhults kommun med småsysslor i hemmet. Småsysslor som till exempel att byta glödlampor, bära in ved eller hänga upp tavlor. FixarElme drivs av daglig verksamhet.

Arbetet utförs kostnadsfritt men du får själv betala för eventuellt material.

Vi kan hjälp dig med att:

 • byta glödlampor
 • bära upp/tar ner saker från källare eller förråd
 • bära ut skräp till återvinning
 • hänga upp tavlor
 • ta in ved till vedspis eller kamin
 • ta bort/halksäkra mattor
 • ta fram/bära in trädgårdsmöbler

Vi kan inte hjälpa dig med:

 • arbetsuppgifter som ingår i hemtjänstpersonalens arbete
 • fönsterputsning
 • trädgårdsarbete
 • hämtning och transport av hjälpmedel
 • reparationer som även en yngre person måste anlita hjälp för att genomföra
 • borrning i vägg/tak
 • Korttidsboende

Ansökan om bistånd

Du ansöker enkelt vi vår e-tjänst:

Vill du hellre göra en muntlig ansökan kan du nå våra handläggare via kommunens servicecenter via telefon eller e-post.

En handläggare tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett besök. Vid mötet samtalar ni om vad du behöver hjälp med. Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Du får ett beslut hemskickat

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig.

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att skriva din överklagan. Du skickar din överklagan till Socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska din överklagan kommit in till förvaltningen.

Förvaltningen kan då göra en omprövning av beslutet. Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det, tillsammans med överklagan, till Förvaltningsrätten. Efter en dom i Förvaltningsrätten har både du som överklagar och förvaltningen möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd i Kammarrätten.

Det här händer med din ansökan

Insatser inom vård och omsorg behöver du ansöka om. Efter din ansökan kan du när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras. Ansökan och utredning av ditt individuella behov görs utifrån socialtjänstlagens 4 kap 1§. Du kan till exempel ansöka om hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, korttidsboende och särskilt boende.

Ansökan kan göras på olika sätt. Du kan göra den muntligt genom att vända dig till kommunens socialsekreterare. Du kan också ansöka via en blankett som du fyller i och skickar in till kommunen. Du kan få hjälp med att skriva ut blanketten av kommunens servicecenter.

Kontakt med socialsekreterare

Efter att du gjort en ansökan kommer du att kontaktas av en socialsekreterare. Kontakten kan ske via hembesök eller via telefon beroende på din situation. Du får gärna ha en närstående med vid mötet.

Inför mötet med socialsekreteraren bör du tänka på

 • Hur ditt boende och dess närmiljö ser ut
 • Din fysiska och psykiska hälsa
 • Hur din vardag ser ut
 • Vad som är värdefullt för dig

Utredning och bedömning

Utifrån din ansökan gör socialsekreteraren en utredning och bedömning av ditt behov. Socialsekreteraren prövar ditt behov av stöd och hjälp utifrån vad som kan tillgodoses på annat sätt till exempel av maka/make/sambo och utifrån vad kommunen anser är en skälig levnadsnivå.

Beslut om äldreomsorg

Socialsekreteraren fattar beslut för vilken hjälp du får utifrån dina individuella behov. Beslutet skickas hem till dig.

Har du ansökt om hemtjänst kan det ta upp till tre veckor att fatta beslut. Har du ansökt om särskilt boende kan handläggningstiden bli något längre. Ibland behöver din ansökan kompletteras med läkarintyg eller bedömningar från arbetsterapeut och fysioterapeut. Vid ett positivt beslut om särskilt boende är målet att du ska erbjudas en plats inom 3 månader.

Uppföljning

Socialsekreteraren följer varje år upp ditt beslut om behov av stöd och hjälp. Även den som utför din hjälp kommer att följa upp den hjälp och det stöd de ger dig, minst två gånger per år.

Äldrehälsa

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att förbättra omsorgsnätverket för äldre.

Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen för personer 65 år eller äldre som har behov av både hemtjänst och hemsjukvård. Satsningen genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Region Kronoberg och kommunerna arbetar ännu mer tillsammans för att anpassa vård och omsorg utifrån de äldres behov. Det gör man bland annat genom att tillvarata individens egna förmågor och stötta utifrån behov. Det är mer helhetslösningar och mer vård och omsorg på rätt vårdnivå.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?