Samordnad individuell plan

Du som har behov av stöd, hjälp och insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, SIP.

Information om samordnad individuell plan

Den samordnade planen baseras från dina egna mål och behov och det är du som godkänner vilka som får ta del av din plan. Det är kommunen och regionen som ska erbjuda dig detta.

Du har möjlighet att få en samordningsansvarig. Den samordningsansvariga har den mesta kontakten med dig när det gäller den samordnade individuella planen. Du har rätt att ta med dig någon närstående om du vill.

Vill du att en samordnad individuell plan ska göras kan du fylla i blanketten och lämna till din kontakt i kommunen.

Begäran om samordnad individuell plan Länk till annan webbplats.

Med hjälp av den samordnade individuella planen ska

  • Du vara delaktig och ha inflytande över dina insatser
  • Du få en överblick över din situation
  • Det bli bättre samordning av insatserna

Den samordnade individuella planen ska se till att

  • Du och dina närståendes erfarenheter tas tillvara
  • Ge stöd för och tillvarata dina intressen
  • Ha fokus på vad som behövs för att du ska klara din vardag
  • Alla insatser som behövs för att du ska återhämta dig och få ett bra liv är lika viktiga
  • Du kan framföra önskemål om vem du vill ska vara samordningsansvarig
  • Planen blir en form av kontrakt mellan dig och de som deltar i planeringen

Några viktiga saker att prata om vid ett planeringsmöte kan exempelvis vara hälsa, boende, sysselsättning, fritid och sociala relationer. Planeringsmötet ska hjälpa dig att se vad du behöver, hur dina behov ska kunna tillgodoses och hur din plan ska följas upp.

Om du inte kan eller vill vara med på planeringsmötet så kan du lämna medgivande till att en planering ändå görs. Då kan till exempel en närstående eller god man vara med på mötet i stället för dig.

Mer information för barn och unga

SIP för barn och unga Länk till annan webbplats.

Mer information för dig som är över 18

SIP-kollen Länk till annan webbplats.

 

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?