Kontaktperson

Vill du engagera dig i barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktperson!

En kontaktperson kan ha stor betydelse för en annan människa. En person att uppleva nya saker tillsammans med, som hjälper till att förstärka en många gånger låg självkänsla och som framförallt har tid att lyssna.

En kontaktperson är ett viktigt stöd till barn och ungdomar som behöver en trygg vuxen, utanför sin familj, att anförtro sig åt och göra aktiviteter tillsammans med. Uppdraget som kontaktperson ser olika ut beroende på vilka behov som finns.

Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i månaden men uppdraget kan variera i tid. Ni kanske går en promenad, fikar, tränar eller går på bio. För många barn och ungdomar handlar det också om att få en förebild.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en annan person. Du behöver vara över 18 år.

Hur blir jag kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson fyller du i en intresseanmälan. Du får sedan komma på en intervju och berätta om dig själv och dina tankar kring att bli kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson görs en obligatorisk kontroll av polis- och socialregistret. Vi ber också om referenser.

Socialtjänsten gör en arbetsplan som beskriver innehållet i ditt uppdrag. Uppföljning av arbetsplanen sker vid gemensamma träffar.

Intresseanmälan för att bli kontaktperson Länk till annan webbplats.

Ersättning

Du får ersättning och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det ni gör tillsammans. Du kan ha en heltidstjänst någon annanstans och jobba som kontaktperson utöver din ordinarie tjänst. Både ersättningen och omkostnadsersättning är skattepliktiga inkomster.

Kommunen följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer för arvode och omkostnadsersättning inom Socialtjänstlagen (SoL) samt inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Läs mer om ersättning här Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?