Demens

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar vår hjärna. Vid demenssjukdom försämras vissa hjärnfunktioner och symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas.

En demenssjukdom kan bland annat ge minnesstörningar, förvirring, personlighetsförändring och påverka förmågan att kontrollera känslorna. All glömska är inte demens och att bli äldre betyder inte du får en demenssjukdom.

Demensteamet

Demensteamet har en konsulterande roll och samordnar för att bidra till att stärka en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vid behov av en utredning är det din vårdcentral du kontaktar.

Teamet består av:

  • Undersköterska
  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast
  • Socialsekreterare

Vid behov samverkar vi med andra professioner och har ett samarbete med vårdcentralerna i Älmhult och Regionen.

Kommunens demensteam kan bland annat

  • Handleda, utbilda och stödja personal
  • Informera och ge råd och stödja/lotsa den som har eller
    misstänker sig ha en demenssjukdom och anhöriga
  • Samverka med andra aktuella vårdgivare eller föreningar

Kontakta oss

Dagverksamhet Blåmesen

Blåmesen är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom som fortfarande bor hemma. För att få komma till Blåmesen behöver du ha ett beslut från kommunens socialsekreterare.

Blåmesen erbjuder social gemenskap och aktiviteter formade efter gästernas önskemål och behov. En dag kan innehålla gemensamma måltider, sång och musik, högläsning, samtal, promenader, mjukgymnastik med mera.

Varje gäst har en kontaktperson bland personalen som också fungerar som ett stöd till anhöriga.

Dagverksamheten är kostnadsfri, man betalar bara för måltiden.

Café Blåmesen

Café Blåmesen är en mötesplats för alla som berörs av någon form av demenssjukdom, det kan gälla dig själv, din anhörig eller en vän.

Du träffar demensteamet och medarbetare som arbetar på Blåmesen. Vi lyssnar och svara på dina frågor kring demenssjukdomar och erbjuder råd, stöd och trevligt umgänge. Du ser också hur det ser ut på dagverksamheten Blåmesen och kan ställa frågor kring den verksamheten.

Tid och plats

Välkommen sista tisdagen i månaden klockan 16.00-18.00.
Datum 2024:
30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 27/8, 24/9, 29/10 och 26/11.

Oxtorgsgatan 3B, Älmhult

Kontakta oss

0476 - 64 27 57

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?