Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Till dig som behöver stöd eller är orolig för dig själv eller för någon i din närhet.

Socialförvaltningen erbjuder stöd, råd och hjälp till personer som har problem med alkohol, droger, spel eller olika typer av mental ohälsa.

Du kan få behandling på hemmaplan genom öppenvårdsinsatser. Ibland kan behovet vara att komma till behandlingshem. Behandling ser olika ut från person till person. 

Som anhörig kan du få stöd genom samtal enskilt och i grupp.

Spelberoende

Om du har gjort upprepade försök att sluta spela, om du spelar för pengar du inte har råd med eller om ditt spelande påverkar ditt dagliga liv negativt så kan det räknas som problematiskt spelande. Men det finns hjälp att få!

Beroende på hur ditt spelberoende ser ut i nuläget så finns det olika metoder för att hjälpa dig komma ur det. Det är fullt möjligt att bli helt fri från sitt spelberoende.

Det är vanligt att spelberoende kan leda till problem med vardagsekonomi och skulder till följd av beroendet. Både du och dina anhöriga kan få hjälp med detta via budget- och skuldrådgivning. Hjälpen är anonym och helt kostnadsfri.

Läs mer om budget- och skuldrådgivning

Om du är orolig för en vän, kollega eller familjemedlems spelberoende så kan du kontakta vuxenenheten.

Om den du är orolig för är under 18 år så kan du läsa mer om hur du går tillväga här:

Misstanke om att barn far illa

Alkohol och droger

Är du orolig över din konsumtion av alkohol eller droger? Har du upprepande gånger försökt sluta men inte lyckats? Det finns hjälp att få!

Vi erbjuder råd, stöd och behandling. Beroende på din situation och dina behov så försöker vi hitta en behandling som passar just dig. Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail med dina frågor.

Om du vill prata med någon helt anonymt kan du kika på anonyma alkoholister.

Anonyma alkoholister Länk till annan webbplats.

Om du är orolig för en vän, kollega eller familjemedlems missbruk så kan du kontakta vuxenenheten.

Om den du är orolig för är under 18 år så kan du läsa mer om hur du går tillväga här:

Misstanke om att barn far illa

Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagning

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför har Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla spetskompetensen runt missbruks- och beroendevård.

Verksamheten riktar sig till dig över 16 år med missbruks- och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika och läkemedel. Förhoppning är att mottagningen på sikt ska bidra till att fånga upp personer med psykisk ohälsa och missbruk i ett tidigare skede än vad som sker idag.

Älmhults kommuns invånare kommer vid besök på mottagningen att åka till Ljungby.

Läs mer om Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagning Länk till annan webbplats.

Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa är en av våra stora framtidsfrågor och hela samhällets ansvar. Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan vara delaktiga i samhället och kan hantera livets normala motgångar.

Insatser för dig med psykisk ohälsa utformas ofta i samverkan mellan olika myndigheter och är till för att hjälpa dig att få ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om stöd i form av sysselsättning och boendestöd, behandling inom sjukvården eller social rehabilitering.

Om du drabbas av psykisk ohälsa

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Är läget akut ska du ringa 112. Är du över 18 år kan du även vända dig till akutmottagningen på Ljungby sjukhus.

Om den du är orolig för är under 18 år så kan du läsa mer om hur du går tillväga här:

Misstanke om att barn far illa

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?