Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Riktlinjer vid sjukdom

Små barn är sjuka flera gånger varje år

Barn under två år har ofta sex till sju infektioner per år. Ibland behöver de då vara hemma och ta det lugnt någon eller några dagar. När barnen blir äldre är de inte sjuka lika ofta. Efter två-treårsåldern är barn sjuka omkring fyra gånger per år.

När ska barnet stanna hemma?

Ett barn som har feber eller är så trött och hängigt att hen inte orkar med vanliga aktiviteter, behöver stanna hemma och ta det lugnt. En infektion läker oftast bättre om barnet får vila och sova ut.

Barnet ska också stanna hemma om hen till exempel

  • har en smittsam sjukdom, till exempel halsfluss, som inte har behandlats eller har behandlats kortare tid än två dygn
  • har en maginfektion med kräkningar eller diarré
  • behandlas med någon medicin och någon vuxen behöver ge den, till exempel antibiotika eller ögondroppar.

Tid tillsammans med barnet

Det bästa sättet att ta hand om ditt sjuka barn är att umgås med barnet och ge hen lite mer av din tid. Du kan till exempel läsa sagor, ni kan spela spel eller titta på tv tillsammans. När barnet är sjukt kan det finnas mer tid att umgås än vad som vanligtvis finns i vardagen.

Om det finns flera föräldrar i familjen kan det ibland bli diskussioner om vem som ska stanna hemma med barnet. Det kan vara bra att ha pratat igenom sådant tidigare, och kanske gjort en planering. Det är bra om barnet slipper höra vuxna diskutera vem som ska vara hemma. Hur ett barn mår och vad barnet behöver bör alltid komma först.

På förskolan har några riktlinjer som vi tycker är bra att förhålla sig till.  

Grundregel:

  • Barnets allmäntillstånd är avgörande för om det kan återgå till verksamheten.
  • Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.
  • Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.

Förkylning

Vid ”vanlig förkylning” är man självklart hemma om man har feber. I övrigt får man bedöma från fall till fall beroende på hur medtaget barnet är. Klarar barnet av att delta i den vanliga verksamheten på förskolan som även innebära utomhusvistelse.

Ett barn kan verka friskt hemma, men klarar inte av att vistas i grupp hela dagen. Smittorisken är som allra störst alldeles när en förkylning bryter ut.

Ögoninflammation

Även om barnet mår bra i övrigt bör hen vara hemma, dels för att ögoninflammation smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Maginfektioner

Barn ska vara hemma när de kräks eller har diarré. De kan gå tillbaka till förskola eller familjedaghem när de äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn. Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att de har blivit friska.

När kraftig kräksjuka slår till på förskolan sätter vi upp lappar i våra hallar.

Personer i samma hushåll som är friska behöver inte stanna hemma i förebyggande syfte.

Vid penicillinbehandling bör man vara hemma de första dagarna. Eventuell smitta har brutits ner under tiden som penicillinet verkat. Penicillin till barnen ges av föräldrar.

Svinkoppor

Barnet smittar så länge såren är fuktiga. Barn som går i förskolan eller i familjedaghem bör vara hemma tills såren ser helt torra ut, och därmed är läkta.

Huvudlöss

Då måste man använda någon form av behandling annars kommer lössen att fortsätta försöka sig och problemet kvarstår och till och med förvärras. Det är viktigt med kontinuerlig kamning med

luskam så att man ser om det finns löss kvar i håret. Det finns receptfria läkemedel på apoteket. Rekommendationer av vilka läkemedel som bör användas mot löss ändras regelbundet för att minska risken för att dessa löss blir motståndskraftiga – resistenta – mot medlen. Hör med apoteket vad som gäller.

För att förhindra att lössen sprids bör man informera förskolepersonal så att de kan upplysa andra föräldrar.

Vattkoppor

När ett fall av vattkoppor upptäcks, till exempel på en förskola, har smittan ofta redan spridits. Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla barnet hemma.

Barnet är smittfritt när kopporna har torkat in och kan komma tillbaka till förskolan när hen är feberfri och mår bra. Barn brukar bli friska ungefär en vecka efter att symtomen har visat sig.

Meddela förskolan om ditt barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.

Springmask

Barnet behöver inte vara hemma från förskolan.

För att förhindra att springmasken sprids bör man informera förskolepersonal så att de kan upplysa andra föräldrar.

Höstblåsor

Hur barnet mår avgör om hen ska vara hemma. När höstblåsor upptäcks på en förskola eller skola har smittan ofta redan spridits. Det är därför svårt att stoppa smittan genom att hålla barn med blåsor hemma. Barn kan gå till förskolan eller skolan om hen mår bra och orkar vara i en barngrupp och delta i de vanliga aktiviteterna.

Läs gärna mer på http://www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen