Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
  • 13 december 2017 (Bygga, bo & miljö)

    Åtta fastigheter nominerade till årets byggnadspri...


    Älmhults byggnadspris delas ut för god arkitektur eller bra anpassning till stads- och landskapsbilden. Det kan delas ut till ny-, till- eller ombyggnation som är färdigställda under de senaste fem åren. Nu är åtta fastigheter nominerade till priset 2017. Beslut tas på miljö- och byggnämndens möte den 22 januari.