Artikeln publicerades 2 maj 2024

Fokusgrupper igång för att kartlägga digitala system inom förskola och skola

Sex personer sitter ner och diskuterar runt ett bord

Vårdnadshavare är med och deltar i utvärderingen av kommunens digitala system för förskola och skola.

Under våren är det fullt fart med att utvärdera kommunens digitala system inom förskola och skola. Elever, vårdnadshavare och medarbetare är med och tycker till. Vad är bra idag? Vilka förbättringar finns?

Med ett mål om att identifiera vad som fungerar bra idag och vilka områden som behöver förbättras, genomförs nu flera workshops och fokusgrupper.

Behoven avgör åtgärderna

Emma Rosén, projektledare, berättar om vikten av att både stärka det som redan fungerar väl och också identifiera vilka behov som finns.

Genom arbetet fokuserar vi på hur vi kan stärka det som fungerar bra och även identifiera vilka behov som finns, säger Emma.

En av deltagarna, Jeanette Guttenberg, förälder till elev på Linnéskolan, framhåller hur viktigt det är att det finns ett digitalt sytem som främjar samarbetet mellan skolan, förälder och elever - vilket underlättar för alla.

Mötet var bra samordnat, proffsigt genomfört och alla fick gehör. Skönt att se att det finns genklang och samsyn från oss användare och att det finns föräldrar som bryr sig att hjälpa till med förbättringarna, berättar Jeanette.

Hundratal deltagare i fokusgrupper

Projektet, som omfattar cirka 15 fokusgrupper och workshops med ett hundratal deltagare, syftar till att få en tydlig bild över användningen av förskolans och skolans digitala system som används inom förskola och skola.

Målet är att samla information om hur väl verksamheterna stöttas av de digitala systemen samt att få en samsyn kring hur det ska se ut i framtiden. Genom att involvera olika målgrupper och samla deras perspektiv, strävar projektet efter att skapa en grund för framtida beslut och åtgärder inom utbildningsförvaltningen.

Läs mer om projektet