Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
  • 15 november 2016 (Bygga, bo & miljö)

    Nytt område för skola, förskola och bostäder
    - välk...


    Älmhult växer och därför ökar behovet av bostäder och kommunal service. Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola, förskola, samt bostäder.