Samverkan för bättre service på landsbygden

Älmhults kommun sätter fokus på att stärka sin landsbygd och samarbete med samhällsföreningar genom ett beviljat bidrag från Tillväxtverket, med målet att främja långsiktig utveckling och gemenskap på landsbygden.

I Älmhults kommun bor cirka 18 000 personer, och ungefär 7 000 av dem bor utanför Älmhults tätort i olika samhällen, byar eller enskilda hus och gårdar. Landsbygden i kommunen är varierad med många sjöar, öppna fält, skogar och våtmarker. Att ha en levande landsbygd är viktigt för att dra till sig människor och för att utveckla kommunen. Det är inte bara den kommunala servicen som är viktig, utan också kommersiella tjänster som mataffärer, bensinstationer och andra tjänster.

För att stärka utvecklingen har Älmhults kommun fått bidrag från Tillväxtverket. Syftet är att öka kunskapen inom kommunens organisation och framför allt hitta långsiktiga sätt att förbättra service, samarbete och utveckling på landsbygden genom samverkan mellan olika aktörer.

Kommunen har startat detta arbete tillsammans med representanter från samhällsföreningar i tre olika orter: Hallaryd, Göteryd och Häradsbäck. Projektet kommer att pågå under hela 2024, och flera aktiviteter är planerade. Det handlar om att organisera och genomföra olika aktiviteter tillsammans med lokalbefolkningen, förbättra det interna arbetet inom kommunen och delta i möten med andra kommuner som också arbetar med liknande frågor.

EUs logga.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll