Översiktsplan - Vårt framtida Älmhult

En översiktsplan är en vägledande plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden.

I dialog med invånare och andra intressenter så formulerar kommunen hur vi tillsammans önskar att kommunen och dess orter ska se ut i framtiden. Översiktsplanen går även igenom hur vi når dit med strategier och riktlinjer.

Varför behövs en översiktsplan?

En översiktsplan fungerar som en långsiktig övergripande plan för hur Älmhults kommun ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande i planeringen för bland annat bostäder, trafik och naturområden.

Ny översiktsplan på gång

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Älmhults kommun.

Samråd kring förslaget till ny översiktsplan

En del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är att kommunen ska samråda kring förslaget till ny översiktsplan. Samrådet vänder sig till de som bor och verkar i Älmhult men även till myndigheter, organisationer och andra kommuner. Syftet med samrådet är att samla in kunskapsunderlag, synpunkter och önskemål.

Samrådet är mellan den 28 mars och den 5 maj 2024. Under den perioden kan du lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. Efter samrådet kommer förslaget omarbetas och finns tillgängligt ytterligare en gång för synpunkter i det som kallas granskning av översiktsplanen.

Välkomna med dina synpunkter, förslag och idéer senast den 5 maj 2024. Du kan skicka in via e-post eller brev.ks@almhult.seÄlmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Välkommen på möte kring den nya översiktsplanen

På fyra möten runt om i kommunen kommer vi att presentera förslaget till ny översiktsplanen.

  • Tisdagen den 9 april i Slöjdskolan i Göteryd klockan 18.00 (Göterydsvägen 5). Mötet är gemensamt för den västra kommundelen - Göteryd, Delary, Pjätteryd och Hallaryd.
  • Torsdagen den 11 april i Liatorps församlingshem klockan 18.00 (Värpeshultsvägen 20). Mötet är gemensamt för den norra kommundelen - Liatorp, Diö och Eneryda.
  • Tisdagen den 16 april i Häradsbäcks sockenstuga klockan 18.00 (Vashultsvägen 2). Mötet är gemensamt för den östra kommundelen - Häradsbäck och Virestad.
  • Onsdagen den 17 april i Stinsahuset i Älmhult klockan 18.00 (Södra Torggatan 2).

Det bjuds på fika. Ingen anmälan behövs.

Förslag till ny översiktsplan

Vad har gjorts innan?

Under våren 2023 var kommunen på nio platser för att diskutera Vårt framtida Älmhult. Samtidigt så fanns det även möjlighet att lämna synpunkter via vårt digitala verktyg. De inkomna synpunkter från såväl de fysiska mötena som det digitala verktyget omfamnar ett stort spektrum. Många som bor i kommunen önskar fler och bättre cykelvägar och mer tillgänglig kollektivtrafik. Även möjligheten att utveckla att få vara, gå och vandra i grön- och naturområden kan tydligt utläsas bland synpunkter.

Vad händer med synpunkterna?

Vi tar med oss alla förslag i framtagandet av förslag till ny översiktsplan. Vissa förslag kommer med i ny översiktsplan medan andra förslag som inte hör riktigt hemma i en översiktsplan skickas vidare till berörd del av kommunorganisationen, så att de får ta del av förslagen.

Du kan ta del av alla inkomna synpunkter här Pdf, 5.6 MB.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?