Översiktsplan - Vårt framtida Älmhult

En översiktsplan är en vägledande plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden.

I översiktsplanen formulerar kommunen i dialog med invånare och andra intressenter hur vi tillsammans vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och dess orter. Samt hur vi når dit med strategier och riktlinjer.

Varför behövs en översiktsplan?

Man kan säga att en översiktsplan fungerar som en långsiktig övergripande plan för hur Älmhults kommun ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande i planeringen för bland annat bostäder, trafik och naturområden.

Ny översiktsplan på gång

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktplan för Älmhults kommun. Du vet väl att du har möjlighet att påverka?

Hur kan du påverka?

När en ny översiktsplan tas fram görs det i dialog med invånare och andra intressenter. Det betyder att du som invånare i Älmhults kommun kan vara med och tycka till om hur du vill se Älmhult utvecklas. Mer praktiskt information om hur, kommer du hitta på vår webbplats och andra informationskanaler inom kort.

Medborgardialog

Vi kommer att anordna medborgardialoger där du får information om den nya översiktsplanen och grönplanen, samt har möjlighet att tycka till om hur du vill att Älmhults kommun ska utvecklas framåt.

Du hittar en sammanställning av medborgardialogerna här nedanför, men du kan också hitta dem i vår evenemangskalender där det står lite mer om varje tillfälle.

Gå till vår evenemangskalender här

Sammanställning över medborgardialogerna för den nya översiktsplanen och grönplanen.

OmrådePlats för dialogDatum och tid
Älmhults tätortFolkets hus, Skolgatan 18, 343 31 Älmhult17 april, klockan 18.00-20.00
DiöUrania, Föreningsgatan 4, 343 71 Diö18 april, klockan 18.00-20.00
LiatorpFörsamlingshemmet, Värpeshultsvägen 20, 34374 Liatorp25 april, klockan 18.00-20.00
VirestadCaféet på Langes, Pehr Hörbergs Väg 29, 343 73 Virestad26 april, klockan 18.00-20.00
HäradsbäckCafé Linnéa, Älmhultsvägen 3, 343 92 Häradsbäck2 maj, klockan 18.00-20.00
HallarydBygdegården, Hallaryd Södregård 7119, 34396 Hallaryd4 maj, klockan 18.00-20.00
PjätterydBygdegården Brogård, Brogårdsvägen, 343 93 Älmhult10 maj, klockan 18.00-20.00
Delary och GöterydSlöjdskolan, Göterydsvägen 5A, 343 97 Älmhult11 maj, klockan 18.00-20.00
EnerydaEneborg, Eneborgsvägen 3, 343 72 Eneryda17 maj, klockan 18.00-20.00

Tidslinje

Vår/Sommar 2023

  • Medborgardialog - du som medborgare kan komma med ideér och förslag om vad du tycker ska vara med i översiktsplanen. Den tidiga medborgardialogen ger oss ett viktigt medskick till vårt kommande arbete med en samrådshandling av översiktsplanen.

Hösten 2023

  • Ett första förslag till översiktsplan är framtaget. Nu finns möjlighet att tycka till.

Vinter 2023

  • Synpunkter tas omhand och översiktsplanen revideras

Vår 2024

  • Det färdiga förslaget finns tillgängligt för granskning

Sommar 2024

  • Kommunfullmäktige antar översiktsplanen
  • Översiktsplanen vinner laga kraft

Befintlig översiktsplan

Översiktsplan för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?