Naturvårdsplan

I Älmhults kommun finns en fantastisk och omväxlande natur som vi är rädda om. Naturvårdsarbetet syftar till att utveckla och bevara naturvärden, biologiska mångfalden och ekosystemtjänster

Den 31 januari 2022 antog kommunfullmäktige kommunens första Naturvårdsplan. En förutsättning för att bevara och utveckla kommunens naturvärden är ett aktivt naturvårdsarbete och att det finns ett aktuellt kunskapsunderlag.

Rik natur i Älmhult

Planen har tagits fram med hjälp av digitalt underlagsmaterial, lokal kunskap och studier av flygbilder. I detta arbete identifierades 364 objekt med bedömt preliminärt naturvärde, varav 86 objekt sedan besöktes i fält. Samtliga naturobjekt finns beskrivna i Objektskatalogen (del 2).

Under själva fältarbetet med naturvårdsplanen påträffades över hundra rödlistade arter och ett stort antal andra naturvårdsarter. Särskilt anmärkningsvärda nya fynd för kommunen var de starkt hotade arterna millimetermossa, röd gaffelmossa och strandjordtunga, vilka alla kan ha sin främsta förekomst i Älmhults kommun.

Läs mer om kommunens miljöarbete här

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?