Älmhults hållbarhetsrapport

Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Älmhults kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2022.

Två pojkar går på en äng

Om rapporten

 • Hållbarhetsrapporten 2022 är Älmhults kommuns andra samlade hållbarhetsrapport.
 • Rapporten utgår från FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
 • Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som Älmhults kommun genomförde under 2022, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför.

Några av de punkter som genomförts 2022

 • Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade och fler familjer blev självförsörjande.
 • Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya vandringsleder och att marknadsföra den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter. Vi renoverade och skapade även fler rastplatser i våra naturområden.
 • Två större cykelvägsprojekt har genomförts. En cykelväg har byggts mellan Delary och den enskilda vägen som leder fram till Ryfors skola. Detta möjliggör för skolbarn att cykla till skolan utan att behöva cykla på eller över väg 120.
 • Källsortering på allmänna platser har utökats och finns nu på fler offentliga platser runtom i kommunen.
 • I augusti 2022 invigdes de tre natursköna och unika mötesplatser längs Helge å. I Delary, Hallaryd och Gustavsfors finns nya kultur- och vandringsstigar med bänkar och bord och tillgänglighetsanpassade fiskebryggor och toaletter.

Fortsatta utmaningar som vi ska jobba vidare med

 • Världsläget har lett till ett ansträngt ekonomiskt läge där kommande år kommer att präglas av inflationen i form av exempelvis höjda räntor och energipriser.
 • En växande befolkning skapar möjligheter för tillväxt och välfärd, men kräver också kommande år större investeringar i form av exempelvis nya skolor, förskolor och infrastruktur.
 • Bekämpning av invasiva arter, dvs. växter eller djur som sprids snabbt och konkurrerar ut inhemska arter. Detta förändrar ekosystemen och de ekologiska sambanden och är ett av de största hoten mot biologisk mångfald.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?