Artikeln publicerades 23 oktober 2023

Gatubelysning

Förslag

Från Kastanjevägen till Poppelstigen öster om villabebyggelsen finns en cykel/gångväg som inte är belyst med någon gatubelysning.

Bokskogen gör att det är väldigt mörkt på hösten man ser knappt inte vart vägen går. Ur säkerhetssynpunkt när det gäller inbrott är det som gjort att komma denna väg då det är baksidan på villorna som gränsar till cykel/gångvägen. Gatubelysning utmed stigen vore en bra lösning i den mycket vackra bokskogen. Sen ser vi fram emot en gallring av bokskogen som idag liknar mer en djungel.

Svar

Tack för din synpunkt.

Vi är i nuläget restriktiva till att sätta upp ny belysning om det inte handlar om specifika platser som är nära skolor eller liknande.

Att sätta ny belysning är en väldigt kostsam åtgärd och just nu ligger investeringsfokus på att byta befintliga lampor till LED.

Jag ska dock be vår park/skog förvaltare kolla över vegetationen och kolla över om röjning är på sin plats.

Med vänliga hälsningar
Emelie Lindholm Gatuingenjör