Artikeln publicerades 18 mars 2024

Brokhultssjön

Förslag

Hej

Jag vill lägga ett förslag om Brokhults uppdämda sjö, det skulle kunna bli en fin fågelsjö istället liknande den som finns i Huseby. Som det är idag kommer flertalet sjöfåglar och bygger bo när isen smält tidigt på våren och när sjön sänks 1 maj blir bona tillgängliga av rovdjur eller övergivna av bo byggarna. Under sommaren växer gräset upp och täcker hela sjön, då är det meningen att Brokhultssjöns sänkningsföretag ska hösta av gräset och användas till foder, detta sker inte utan 15 oktober höjs vattennivån och när vintern kommer och is bildas på sjön ruttnar allt gräs och lägger sig på botten av sjön, och bildar gaser som inte är bra för miljön. Det pratas om att bevara våtmarker och fågelsjöar så det vore väl ett bra projekt att göra till ett trevligt utflyktsmål med ett torn så man kan studera fåglar och andra djur som lever i våtmarker. Det känns som att en vatten dom från 1884 som inte följs ska omarbetas till dagens regler. Denna sjö finns mellan Älmhult och Delary utmed väg 120.

Svar

Tack för ditt förslag angående Brokhultssjön.

Skötsel av sjön och omgivande mark görs av markägare och det lokala sjösänkningsföretaget. År 1988 gjordes ett nytt avtal inom sjösänkningsföretaget angående reglering av vattnet i sjön. Här anges att dämning får göras mellan 15 oktober och 1 maj och övrig tid av året ska dammen vara helt öppen. Älmhults kommun har inte möjlighet att driva frågan att skapa en fågelsjö utifrån de förutsättningar och avtal som finns för sjön.

Inom Älmhults kommun pågår projektet Flera våtmarker som syftar till att återställa våtmarker och därigenom gynna bland annat fågelliv och biologisk mångfald. Det finns möjlighet för intresserade markägare att söka bidrag för detta.

Med vänliga hälsningar
Stina Ramberg Fälth
Servicechef

Se mer om lokala naturvårdsprojekt på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.