Protokoll

Här finns justerade protokoll från nämnder, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade.

​Kommunfullmäktige

Läs mer om Kommunfullmäktige

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Älmhult, Markaryd, Ljungby. Värdkommun: Älmhult

Läs mer om Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer om Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Miljö- och byggnämnden

Läs mer om Miljö- och byggnämnden

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Socialnämndens utskott

* Protokoll från socialnämndens utskott för familjerätt läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll.

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Utbildningsnämndens utskott

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 29 nov kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?