Eldning utomhus

Det är tillåtet att elda för grillning eller traditionella firanden, som valborg eller påsk, under förutsättning att röken inte stör grannarna och att inte eldningsförbud råder.

Under tidig vår är det ofta risk för gräsbränder trots att snön precis smält. De gamla gräset torkar snabbt i vårsolen och tar lätt eld.

Länk till SMHI:s prognoser för brandrisk Länk till annan webbplats.

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk. Information om brandrisk och eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Du kan i allmänhet också få besked på campingplatser, turistbyråer och hos kommunens räddningstjänst.

Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser! Lokala avvikelser meddelas av kommunens räddningstjänst.

Om du eldar

 • Använd helst ett fältkök. Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel grus- eller sandmark och tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.
 • Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
 • Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden.
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Släck så här

Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

Om elden sprider sig

Ring räddningstjänsten via larmnummer 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom cirka en meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

Om det tar eld i kläderna

 • Om det tar eld i dina egna kläder; släng dig snabbt ner på marken och rulla runt.
 • Om det brinner i någon annans kläder; lägg ner personen på marken. Kväv elden med exempelvis en filt eller jacka. Lägg på från huvudet och nedåt så lågorna hindras att nå ansiktet. Tänk på att nylon och liknande syntetmaterial kan flamma upp eller smälta och göra skadan värre.
 • Kyl genast ner flödande kläder och brännskador med kallt vatten. Ta inte av kläderna som fastnat i huden. Fortsätt nerkylningen av brännskador tills smärtorna upphör, cirka 10 minuter. Uppsök läkare.

Var försiktig vid camping

 • Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält! Ett tält övertänds snabbt, och av elden bildas mycket giftiga gaser.
 • Häll aldrig på bränsle i fältkökets brännare innan du är helt säker på att lågan brunnit ut och brännaren har svalnat. Annars kan bränslet i flaskan flamma upp och du riskerar svåra brännskador.
 • På campingplatsen är det viktigt att hålla ordentligt avstånd mellan tält, husvagnar och campingbilar för att minska brandrisken. Om möjligt minst 4 meter.
 • Se till att grillar, kokplattor och liknande står på säkert avstånd från tältduken.
 • Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt tillskruvade för att hindra läckage.
 • Ta reda på var det finns brandredskap och larmmöjligheter.

Eldningsförbud i tätorterna 1 maj till 30 september

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjuden i Älmhults kommun under tiden 1 maj till 30 september.

Läs mer i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna

Håll koll på aktuell brandrisk

"Brandrisk ute" är en mobilapplikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Där kan du också lära dig mer om säker eldning utomhus. Under sommaren kan du även ringa 0470-186 80 för aktuell brandrisk.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?