Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Riktlinjer för studier utomlands

Vad gäller för studier utomlands? Här kan du läsa om skolplikten för grundskoleelever, om skolpengen och om vad som gäller för gymnasieungdomar.

Fastställt av Utbildningsnämnden
Gäller från och med 2019-11-01

Det kan finnas olika skäl till varför en familj eller en elev kommer att vistas utomlands under en kortare eller längre period. Skollagen reglerar en del av dessa, medan andra är föremål för bedömning. För grundskoleelever är det ytterst en fråga om skolplikten uppfylls.

Skolplikten gäller för barn bosatta i Sverige. Undantaget är barn som varaktigt vistas utomlands. Det är vårdnadshavaren som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Hemkommunens ansvar är att se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.

Får man ta med sig skolpengen?

Älmhults kommun kommer inte medge att skolpengen följer med eleven, om det inte först gjorts en utredning som konstaterar att synnerliga skäl föreligger enligt nedan och en bedömning har gjorts som innebär att utbildningen som erbjuds håller en god kvalitet och också medger insyn i verksamheten.

Annat sätt att fullgöra skolplikten

Enligt kap 24 § 23 i skollagen kan det finnas annat sätt att fullgöra skolplikten på än vad som är angivet i lagen. Förutsättningarna för att detta medgivande ska kunna lämnas är att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds. Det ska också vara tydligt att behovet av insyn i verksamheten ska kunna tillgodoses. Det ska också finnas synnerliga skäl till detta.

I kommentarer till lagen kan man läsa vad som menas med synnerliga skäl. Det kan t ex vara att eleven ska delta i en filminspelning. Synnerliga skäl är ett mycket starkt begrepp i lagen och ska tillämpas mycket restriktivt.

Vad gäller för gymnasieungdomar?

Det finns många sätt för gymnasieungdomar att läsa utomlands på gymnasienivå. Den vanligaste formen är att göra ett år utomlands genom någon organisation t ex Rotary eller någon av våra språkresearrangörer. Denna typ av studier bekostas helt av den enskilde och innebär att man behöver göra klart sin gymnasieutbildning när man kommer tillbaka.

Det finns även en möjlighet att genomföra delar av sin gymnasieutbildning vid svenska skolor utomlands. I dessa fall kan programpengen följa med eleven. Inget inackorderingsbidrag kommer att betalas ut om utbildningen erbjuds i Älmhult eller inom samverkansområdet, Kronoberg. Viktigt att tänka på är att även om det är samma program som erbjuds, så är det inte säkert att timplanen ser likadan ut. Detta kan innebära ett ökat ansvar för den enskilde eleven att ta igen kurser, som lästs i en annan årskurs. Det är samma problem som kan uppstå om man byter skola inom Sverige, även om programmet är detsamma. Vi rekommenderar alltid att man kontaktar en studie- och yrkesvägledare innan man byter skola.

 

Till toppen