Artikeln publicerades 22 mars 2024

Framtidsdagen öppnar dörrar till arbetslivet för Älmhults åttondeklassare

Två personer står i en industrimiljö, en av dem svetsar.

Framtidsdagen i Älmhult arrangeras för att inspirera unga inför framtiden och för att företag och organisationer ska kunna visa upp olika jobbmöjligheter. Detta för att koppla ihop dagens arbetsliv med morgondagens möjligheter.

Framtidsdagen, som äger rum 10 april, skapar en plattform där åttondeklassare får chansen att utforska olika karriärvägar genom att besöka företag och verksamheter runt om i Älmhult. För eleverna innebär detta inte bara en möjlighet att upptäcka olika yrken, utan de får även chansen att möta och interagera med anställda som delar med sig av sina personliga erfarenheter och berättar om sin väg till yrket.

Genom besöken får eleverna möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om hur det är att arbeta inom olika verksamheter.

En dag för både företag och elever

Enligt en av de ansvariga på skolan för Framtidsdagen, är evenemanget av stor betydelse för att öppna elevernas ögon för de många möjligheter som finns i arbetslivet.

”Framtidsdagen ger våra elever en unik möjlighet att utforska olika yrken och de får en känsla för hur det är att arbeta inom olika branscher. Det är en dag med stort värde för eleverna, säger Anna Frisk, studie- och yrkesvägledare i Älmhult.

Företagande möter utbildning

För företagen och verksamheterna i Älmhult är Framtidsdagen en bra möjlighet att visa upp sin verksamhet och inspirera eleverna att välja gymnasieprogram inriktat mot deras bransch. Genom att öppna sina dörrar och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet spelar de en avgörande roll i att forma framtidens arbetskraft.

”Som en del av det lokala näringslivet ser vi det som en förmån att få öppna våra dörrar för de unga och visa upp vårt företag. Genom att dela med oss av vår passion och våra erfarenheter hoppas vi kunna inspirera eleverna att följa sina drömmar och välja en framtid inom vår bransch”, säger Paul Sandström, grundare av PICE AB.

Genom samverkan mellan näringsliv och skola strävar vi mot att skapa en ljusare framtid för Älmhults arbetskraft.

Vill du som företagare vara med?

Om du som företagare är intresserad av att delta och visa upp din verksamhet för eleverna så går det till så här:

  • Varje elev genomför två företagsbesök i grupper om 6-7 personer under ledning av en vuxen.
  • Varje företag/verksamhet tar emot minst två grupper under dagen.
  • Du anger om du önskar ta emot besöken på för- eller eftermiddagen, eller både för- och eftermiddag.
  • För företag med behov av förberedelser i form av ombyte, säkerhetsgenomgång etcetera varar besöken en timme och tjugo minuter. Övriga besök är en timme.

Klicka här och anmäl ditt företag senast den 29 mars Länk till annan webbplats.