Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma bör du göra en anmälan om oro, ofta kallad orosanmälan. Anmälan kan göras för barn och ungdomar till och med 18 och som är folkbokförda i Älmhults kommun.

Det räcker med att du är orolig för att barn eller ungdom far illa för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är sedan socialförvaltningen som utreder på vilket sätt barnet kan behöva stöd. Anmälan registreras hos socialnämnden.

Du kan vara anonym

Som privatperson kan du kan välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan.

Du som arbetar med barn och unga har anmälningsskyldighet

Den som är anställd i en verksamhet som rör barn och unga, till exempel skola, fritid, hälso- och sjukvård, tandvård är enligt lag skyldig att anmäla om det finns oro för att ett barn far illa. I det fallet kan anmälaren inte vara anonym.

Du kan läsa mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Så anmäler du

För att göra en anmälan under kontorstid ringer du till socialkontoret 0476-550 81. Du kan även använda blankett ”anmälan till socialtjänst, oro för barn” och posta eller lämna i socialtjänstens brevlåda. Vid akuta ärenden ring alltid.
Efter kontorstid och om din anmälan inte kan vänta till nästkommande vardag når du sociala jouren via 112. Är det en akutsituation med fara för liv och hälsa ringa 112.

Anmälan om oro Pdf, 227.5 kB.

Socialtjänsten utreder anmälan

När en anmälan om oro registreras gör socialsekreterare en så kallad förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning ska inledas. Förhandsbedömning innebär att barnet och vårdnadshavare träffar socialsekreterare på socialkontoret för att prata om inkommen oro. Ibland är personen som anmält oron med i delar av samtalet.

Om det blir en utredning talar vi med barnet, vårdnadshavarna och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen för att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • vårdnadshavarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och vårdnadshavarnas förmåga.

Inom fyra månader ska det finnas ett förslag på vilken hjälp som blir bäst för barnet.

Beslut om hjälp, stöd eller skydd

Det vanligaste är att socialsekreteraren tillsammans med barnets vårdnadshavare kommer överens om vad familjen behöver för att göra situationen bättre. Om barnet har fyllt 12 år kan vi erbjuda hjälp utan vårdnadshavarnas samtycke – om barnet själv vill det.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens och barn över 15 år vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd som kallas LVU – vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan LVU-ansökan gör socialnämnden hos domstol och bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.

Du kan läsa mer om vad som händer efter en anmälan på webbplatsen kollpasoc.se

Här hittar du kollpasoc.se Länk till annan webbplats.

Insatser utan biståndsbeslut

Älmhults kommun erbjuder även olika insatser utan biståndsbeslut. Du kan läsa mer på vår webb

Kontakt - anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Du kan anmäla misstanke om att barn och unga far illa

Anmälan om oro Pdf, 227.5 kB.

Telefontider

Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Adress

Du kan också lämna anmälan direkt till oss.
Besök oss på Gotthardgatan 5, Älmhult eller skicka den till postadress: Box 500, 343 23 Älmhult.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?