Misstanke om att barn far illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Känner du oro för att ett barn eller ungdom far illa eller har problem?

Barn far illa när de utsätts för till exempel psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse i föräldraskap, missbruk, självskadebeteende eller upplever våld i hemmet.

Du kan ringa och göra en orosanmälan på telefon.

Vi har öppet måndag-fredag 8.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Viktigt att komma ihåg att vi kan bli skyldiga att ingripa om du nämner namn på barn eller barnens familj. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du kontakta polisen.

Du kan också ringa oss för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör ditt eget barn.

Vad händer när du tagit kontakt med oss?

Vid en ansökan om råd och stöd eller vid en anmälan om barn som behöver stöd eller skydd gör vi en första bedömning. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning. Om ett barn eller en ungdom far illa kan vård i vissa fall även ges mot vårdnadshavarnas vilja.

Vad kan en anmälan handla om?

De anmälningar som socialtjänsten får in då barn eller unga misstänks fara illa, kan handla om många saker. Det kan exempelvis vara ungdomar som mår dåligt, har problem i skolan, missbrukar droger eller riskerar att bli kriminella eller barn som blir utsatta för eller bevittnar våld och övergrepp. Det kan också vara vårdnadshavare som brister i sin föräldraförmåga på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Oavsett vad oron handlar om, är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten så att vi kan ge stöd och hjälp till de barn och unga som behöver det.

Stöd till barnfamiljer

Behandlingspedagogerna i kommunen erbjuder stöd till föräldrar och barnfamiljer. Stödet ges till familjer med barn från 0 till 18 år. Genom att så tidigt som möjligt möta din familj kan vi ge rätt hjälp i rätt tid.

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Är du orolig för hur ett barn mår? Hos En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa görs en bedömning för att se hur barnet eller ungdomen bäst får hjälp.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?