Välkommen till Familjecentralen!

Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Kronobergs barnmorskemottagning, Achima Care AB:s barnhälsovård och Älmhults kommun.

På Familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär och miljö, där bred kompetens i samverkan ger möjlighet till en positiv utveckling för blivande föräldrar, barn och föräldrar.

Föreningen för familjecentralers främjande Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan Kotten

Kotten är en lekfull mötesplats för både barn och vuxna. Här finns det mycket som föräldrar och barn kan göra tillsammans, bland annat spela spel, leka eller pyssla. Verksamheten är till för barn mellan 0-6 år, tillsammans med vuxen.

Du behöver alltid föranmäla dig för att besöka oss.

Läs mer om Öppna förskolan Kotten

Nya grupper och tider läggs ut vecka för vecka. Bokningen öppnar samma dag på morgonen. Om aktiviteten är fullbokad tas den bort och syns inte längre i schemat.

Anmälan till aktiviteter på Öppna förskolan Kotten (Familjecentralen) Länk till annan webbplats.

Öppenvård

På Familjecentralen finns socialförvaltningens öppenvård, den är tillgänglig för alla familjer med barn och ungdomar mellan 0-12 år.

Vi arbetar bland annat med:

 • information
 • rådgivning
 • stödsamtal
 • föräldrastödsgrupper

Är en öppen verksamhet som du kan vända dig till om du behöver vägledning och stöd i ditt föräldraskap. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler vilket innebär att du kan höra av dig utan att det dokumenteras. Personalen har, precis som alla andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga, anmälningsplikt.

Besöken är gratis.

Föräldratelefon - Stöd till dig som förälder

Behöver du någon att prata med om din föräldraroll, om ditt barn eller barn du står nära?

På Älmhults kommuns föräldratelefon får du möjlighet att både ställa frågor och dela tankar med en erfaren familjebehandlare för att hitta nya sätt och vägar till en bättre situation. Du kan även få hjälp med hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Samtalen till Föräldratelefonen är för dig med barn 0-6 år eller för dig som är orolig för ett barn i din närhet. Personalen har tystnadsplikt. Samtalen dokumenteras inte och du kan vara anonym.

När du ringer till föräldratelefonen får du prata med Anne Orajärvi eller Katrine Arvidsson. De har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med familjer.

Föräldratelefonens öppettider

Föräldratelefonens öppettider

Måndag - fredag

Klockan 8.00-16.00

Övrig tid finns röstbrevlåda där du kan lämna ett meddelande och bli uppringd inom ett dygn.

Välkommen att höra av dig på mail eller telefon.

Barnhälsovården

Barnhälsovården på Familjecentralen sköts av Achima Care AB.

Achima Care Länk till annan webbplats.

Ni träffar oss regelbundet under barnets första 6 år. Vårt mål är att ge stöd och råd i föräldraskapet.

Telefontider barnhälsovården

Telefontider barnhälsovården

Måndag-fredag

Klockan 08.00-09.00

Övrig tid kan du lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda.

0476-65 08 80

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen på Familjecentralen drivs av Region Kronoberg.

Barnmorskemottagningen arbetar med:

 • graviditetskontroller
 • preventivmedelsrådgivning
 • cellprovskontroll

Boka tid hos en barnmorska:

0372-58 52 62

Bok tid för cellprovskontroll:

0470-58 80 27

Ungdomsmottagning

Drop in torsdagar kl. 15.00-17.00 (ej under jullov och sommarlov)

0372-58 52 62

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar som fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn.

Du kan gå kursen själv, men det är bra om båda föräldrarna deltar om möjligheten finns. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet. Kursen består av filmer och gruppdiskussioner.

 • Vi träffas 8 gånger på Familjecentralen.
 • Kursen är på svenska.

Vi pratar om att:

 • Förstå och hantera olika känslor som kommer när vi är med våra barn.
 • Sätta gränser på ett bra sätt.
 • Förstå mitt barns beteende, finns det ett behov bakom?
 • Skillnaden mellan vad barn vill och vad barn behöver.
 • Hur kan vi hjälpa våra barn att organisera sina känslor?
 • Om våra egna styrkor och svagheter.

Kursen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe och frukt.

Plats

Familjecentralen Älmhult

Språk

Svenska

Kommande träffar

 • 9 april 2024, klockan 10.00-12.00.
 • 11 april 2024, klockan 14.00-16.00.

Anmälan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 27 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?