Välkommen till Familjecentralen!

Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Kronobergs barnmorskemottagning, Achima Care AB:s barnhälsovård och Älmhults kommun.

På Familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär och miljö, där bred kompetens i samverkan ger möjlighet till en positiv utveckling för blivande föräldrar, barn och föräldrar.

Med anledning av covid-19 - tänk på följande när du besöker oss på Familjecentralen:

 • Som besökare hos Barnhälsovården går du in genom Kottens entré.
 • Barnmorskemottagningen använder sin vanliga entré. Patienter som kommer för kontroller i mödravården ska bära munskydd. Från och med måndag 14/3 får partner till patienter som kommer för kontroller i Mödravården välkomna på besöken igen.
 • Varje entré har varsin ringklocka och vi kommer och öppnar så fort vi kan.

Familjecentralen Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan Kotten

Kotten är en lekfull mötesplats för både barn och vuxna. Här finns det mycket som föräldrar och barn kan göra tillsammans, bland annat spela spel, leka eller pyssla. Verksamheten är till för barn mellan 0-6 år, tillsammans med vuxen.

Du behöver alltid föranmäla dig för att besöka oss.

Läs mer om Öppna förskolan Kotten

Nya grupper/tider läggs ut vecka för vecka. Bokningen öppnar samma dag på morgonen. Om aktiviteten är fullbokad tas den bort och syns inte längre i schemat.

Anmälan till aktiviteter på Öppna förskolan Kotten (Familjecentralen) Länk till annan webbplats.

Öppenvård

På Familjecentralen finns socialförvaltningens öppenvård, den är tillgänglig för alla familjer med barn och ungdomar mellan 0-12 år.

Vi arbetar bland annat med:

 • information
 • rådgivning
 • stödsamtal
 • föräldrastödsgrupper

Är en öppen verksamhet som du kan vända dig till om du behöver vägledning och stöd i ditt föräldraskap. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler vilket innebär att du kan höra av dig utan att det dokumenteras. Personalen har, precis som alla andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga, anmälningsplikt.

Besöken är gratis.

Föräldratelefon

Behöver du någon att prata med om din föräldraroll, om ditt barn eller barn du står nära?

På Älmhults kommuns föräldratelefon får du möjlighet att både ställa frågor och dela tankar med en erfaren familjebehandlare för att hitta nya sätt och vägar till en bättre situation. Du kan även få hjälp med hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Samtalen till Föräldratelefonen kan beröra både stora och små problem kring barn, oavsett ålder. Personalen har tystnadsplikt. Samtalen dokumenteras inte och du kan vara anonym.

När du ringer till föräldratelefonen får du prata med Anne Orajärvi eller Katrine Arvidsson. De har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med familjer.

Telefon öppettider:

Tisdagar klockan 12.30 – 14.00
Onsdagar klockan 16.00 – 17.00

Övrig tid finns röstbrevlåda där du kan lämna ett meddelande och bli uppringd inom ett dygn.

Välkommen att höra av dig på mail eller telefon.

Barnhälsovården

Barnhälsovården på Familjecentralen sköts av Achima Care AB.

Achima Care Länk till annan webbplats.

Med anledning av covid-19 - tänk på följande när du besöker oss på Familjecentralen:

 • Barnhälsovårdens besökare ska endast gå in genom Kottens entré!
 • Entrén har ringklocka och vi kommer och öppnar så fort vi kan
 • Ni är helt symtomfria när ni besöker oss, detta gäller alla våra verksamheter

Telefon öppettider:

Måndag-fredag klockan 8.00 - 9.00

Övrig tid kan du lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda.

Ni träffar oss regelbundet under barnets första 6 år. Vårt mål är att ge stöd och råd i föräldraskapet.

Kontakta vår distriktssköterska/barnsjuksköterska:

0476-65 08 80

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen på Familjecentralen drivs av Region Kronoberg. Vi finns till för tjejer och killar upp till 23 år.

Med anledning av covid-19 - tänk på följande när du besöker oss på barnmorskemottagningen

 • Barnmorskemottagningen använder sin vanliga entré. Då vi inte kan hålla 1 meters avstånd ska de som besöker barnmorskemottagningen använda munskydd. Från och med måndag 14/3 får partner till patienter som kommer för kontroller i Mödravården välkomna på besöken igen.
 • Om du har förkylningssymptom hör av dig till din barnmorskemottagning. Detta för att skydda vårdpersonal och andra gravida på våra mottagningar.

Barnmorskemottagningen arbetar med:

 • graviditetskontroller
 • preventivmedelsrådgivning
 • cellprovskontroll

Boka tid hos en barnmorska:

0372-58 52 62

Bok tid för cellprovskontroll:

0470-58 80 27

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är stängd tills vidare på grund av Covid-19. Men du kan boka tid via telefon:

0372-58 52 62

ABC föräldragrupp

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 2–12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och av forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Träffarna sker på digitalt via Teams eller på Familjecentralen och är kostnadsfria.

Träff 1 - Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - Visa vägen

Hur kan vi tillämpa lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan vi hantera ilska? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 - Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vi startar grupper allt eftersom det kommer in intresseanmälningar. Vi har även digitala grupper. Anmäl ditt intresse här:

ABC@almhult.se

Läs mer om ABC Länk till annan webbplats.

TilLiten

Mötesplats TilLiten på Familjecentralen.

Har du ett litet barn med funktionsnedsättning eller en sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet?

Väntar du på diagnos till ditt barn?

Har du svårt att hitta en mötesplats där du och ditt barn känner er trygga och kan delta på lika villkor?

Här finns förståelse och kunskap för olikheter och som förälder kan du träffa andra som har en liknande vardag som din.

Kontakta oss om du har frågor:

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?