Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och kvinnan inte är gift behöver föräldraskapet faställas. Detta för att faställa bland annat barnets rätt till försörjning och arv.

När ett barn föds får kommunen per automatik en upplysning från folkbokföringen om detta i de fall då kvinna inte är gift. Mamman blir kontaktad av en handläggare genom ett brev där vi ber om uppgifter om barnet och barnets pappa. De uppgifterna ligger sedan till grund för att fastställa faderskapet.

I de fall då parterna lever i samboförhållande är det servicecenter som handlägger ärendet. Mamman kontaktas av en handläggare genom ett brev där det upplyses att kontakta servicecenter för att boka in en tid för upprättande av faderskapshandlingar.

Familjerätten handlägger även bekräftelse av föräldraskap.

För ej samboende parter

I de fall då parterna inte är samboende är det familjerätten som handlägger ärendet och även där kommer mamman att kontaktas av familjerättens handläggare.

Läs mer om skilsmässa och bodelning Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?