Föräldrastöd

Behöver du hjälp att hantera ditt barns trots, känslor och lära dig att sätta gränser? Då kan du prata med oss och få vägledning.

Samtal

Du kan komma till oss på Stödenheten och få råd och stöd genom öppna samtal som inte journalförs. Vi ger dig vägledning om hur du kan bemöta ditt barn, se dina barns behov, hantera konflikter och sätta gränser. Stödet ges till familjer med barn från 0 till 18 år. Genom att så tidigt som möjligt möta din familj kan vi ge rätt hjälp i rätt tid.

För att få en tid ringer du till servicecenter och ber att få prata med en familjebehandlare på stödenheten.

Utbildning

Utbildningen Trygghetscirkeln är ett föräldraskapsprogram där du får kunskaper om barns känslomässiga behov.

Psykisk ohälsa

Är du orolig för hur ett barn mår? Då kan du kontakta 'En väg in'.

'En väg in' är ett telefonnummer som barn och unga från 6 till 17 år samt närstående kan ringa för stöd och rådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

En väg in 0470-58 68 00

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?