Teknikprogrammet

Vill du arbeta med problemlösning och teknikutveckling? Då kan Teknikprogrammet vara något för dig. Här får du träna dig på att tänka nytt utifrån framtidens behov och lära dig att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Teknikprogrammet - ett högskoleförberedande program

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik. Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och samhälle. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Samarbete med IKEA och näringsliv

Vi har ett nära samarbete med IKEA och andra företag i kommunen vilket kan leda till två veckors praktik, och projekt kopplade till deras verksamhet.

Välj mellan Design- och produktutveckling och Informations- och medieteknik

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Teknikprogrammet, Design- & produktutveckling och Informations- och medieteknik.

Inriktning Design- och produktutveckling

Här får du lära dig hur man skapar och tar fram nya produkter. Du får planera och utveckla nya lösningar genom att använda dina kunskaper och färdigheter inom det tekniska området.

Inriktning Informations- och medieteknik

Informations- och medieteknik handlar om programmering, webbutveckling och datorer. Du får lära dig programmera elektriska kretsar, skapa vanliga datorprogram, bygga hemsidor samt planera och bygga nätverk för hem och företag.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier inom det tekniska området. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Teknik?

Efter avklarade studier på Teknikprogrammet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till spelutvecklare, produktutvecklare, högskoleingenjör, civilingenjör, industridesigner, möbel- och inredningsarkitekt, designer, arkitekt, webbutvecklare, programmerare, systemvetare eller lärare.

Vill du besöka Teknikprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss! 

Programråd

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1a1

50

50Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1c

100

100Matematik 2c

100

100Matematik 3c

100


100


Religionskunskap 1

5050

Samhällskunskap 1b

100

100Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

1 100

600

350

150

Programgemensamma karaktärsämneskurser 400 p

Programgemensamma karaktärsämneskurser 400 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fysik 1

150


150


Kemi 1

100


100


Teknik 1

150

150Summa poäng:

400

150

250


Inriktningar – Design- och produktutveckling 300 p

Inriktningar – Design- och produktutveckling 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Bild och form 1a1

50


50


Cad 1

50


50


Design 1

100


100


Konstruktion 1

100100

Summa poäng:

300


200

100

Inriktningar – Informations- och medieteknik 300 p

Inriktningar – Informations- och medieteknik 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Dator och nätverksteknik

100


100


Programmering 1

100


100


Webbutveckling 1 (HT)

100100

Summa poäng:

300


200

100

Programfördjupningar (Design- och produktutveckling) 400 p

Alternativ 1

Programfördjupningar - Alternativ 1

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Teknik specialisering

100100

Fysik 2

100100

Matematik 4

100100

Matematik 5

100100

Summa poäng:

400400

Alternativ 2 Design- och produktutveckling

Programfördjupningar - Alternativ 2 Design- och produktutveckling

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fotografisk bild 1

100100

Designmodeller

100100

CAD 2

5050

CAD 3

5050

Teknik specialisering

100100

Summa poäng:

400400

Alternativ 3 Informations- och medieteknik

Programfördjupningar - Alternativ 3 Informations- och medieteknik

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fotografisk bild 1

100100

Programmering 2

100100

Webbserver­programmering 1

100100

Teknik specialisering

100100

Summa poäng:

400400

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200

0

100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete TE

100100

Summa poäng:

100

0

0

100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa Information

2 500

775

875

850

Summa Design

2 500

775

875

850

Moderna språk

100
Kontakta Teknikprogrammet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Maria Eliasson, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?