Teknikprogrammet

Vill du arbeta med problemlösning och teknikutveckling? Då kan Teknikprogrammet vara något för dig. Här får du träna dig på att tänka nytt utifrån framtidens behov och lära dig att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Teknik - ett högskoleförberedande program

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik. Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och samhälle. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Samarbete med IKEA och näringsliv

Vi har ett nära samarbete med IKEA och andra företag i kommunen vilket kan leda till två veckors praktik, och projekt kopplade till deras verksamhet.

Välj mellan Design- och produktutveckling och Informations- och medieteknik

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Teknikprogrammet, Design- & produktutveckling och Informations- och medieteknik.

Inriktning Design- och produktutveckling

Här får du lära dig hur man skapar och tar fram nya produkter. Du får planera och utveckla nya lösningar genom att använda dina kunskaper och färdigheter inom det tekniska området.

Inriktning Informations- och medieteknik

Informations- och medieteknik handlar om programmering, webbutveckling och datorer. Du får lära dig programmera elektriska kretsar, skapa vanliga datorprogram, bygga hemsidor samt planera och bygga nätverk för hem och företag.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier inom det tekniska området. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Teknik?

Efter avklarade studier på Teknikprogrammet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till spelutvecklare, produktutvecklare, högskoleingenjör, civilingenjör, industridesigner, möbel- och inredningsarkitekt, designer, arkitekt, webbutvecklare, programmerare, systemvetare eller lärare.

Ett fjärde år - TE4

Utbildningen på Teknikprogrammet är treårig men efter ditt tredje år kan du välja att läsa ett fjärde år, så kallat TE4. I februari 2017 godkändes Haganässkolan som Teknikcollege vilket stärker kvalitén på utbildningen och skapar en plattform för samverkan mellan skola och näringsliv.

Läs mer och ansök om ett fjärde TE år

Vill du besöka Teknikprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till Haganässkolan!

Programråd

  • 24 mars 2022

Kontakta Teknikprogrammet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Amelie Reventlow, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?