Barn- och fritidsprogrammet

Gillar du möten med människor, stora som små? Vill du bli en bra ledare och utveckla din kommunikationsförmåga? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig. 

Inriktning mot Pedagogik och social verksamhet

På Haganässkolan finns Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot Pedagogik och social verksamhet, där kommunikation, ledarskap och kommunikation är extra viktigt.

När du väljer Barn- och fritidsprogrammet öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar. Genom utbildningen får du kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Barn och fritid - ett yrkesprogram

Barn och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor, så kallad APL. Du har ändå möjlighet att välja kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare. Du har företräde till feriearbeten på förskolorna och fritidshemmen i Älmhults kommun.

Vad kan du bli efter avslutade studier på Barn och fritid?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt. Om du har valt högskolespåret har du grundläggande behörighet för att studera på högskolan. Exempel på jobb efter avslutade studier är barnskötare inom förskoleverksamhet, elevassistent inom skolverksamheten och andra tjänster inom fritidsverksamhet.

Vill du besöka Barn- och fritidsprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till Haganässkolan!

Programråd

  • 17 mars 2022

Kursprogram

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1a1

50


50


Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1A

100

100Naturkunskap 1a1

50


50


Religionskunskap 1

5050

Samhällskunskap 1a1

50

50Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

900

400

350

150

Programgemensamma karaktärsämneskurser 600 p

Programgemensamma karaktärsämneskurser 600 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Hälsopedagogik

100

100Naturkunskap 1a2

50


50


Kommunikation

100


100


Lärande och utveckling

100

100Människors miljöer

100

100Pedagogiskt ledarskap

100


100


Samhällskunskap 1a2

50

50Summa poäng:

600

350

250


Inriktningar – Pedagogiskt och socialt arbete 300 p

Inriktningar – Pedagogiskt och socialt arbete 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Pedagogiskt arbete

200200

Socialt arbete 1

100100

Summa poäng:

300300

Programfördjupningar 600 p

Programfördjupningar - 600 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Barns lärande och växande

100


100


Skapande verksamhet

100

100Specialpedagogik 1

100100

Pedagogiska teorier och praktiker

100100

Aktivitetsledarskap

100


100


Fritids- och idrottskunskap

100100

Summa poäng:

600

100

200

300

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete BF

100


100


Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa Information

2 700

850

900

950

Poängplaner

Poängplan BF18, 19, 20, 21 Pdf, 248.6 kB.

Presentationsfilmer

Elevintervju, Barn och fritid

Pedagogik, kommunikation och ledarskap står i fokus på Barn- och fritidsprogrammet. Mario Viscovi, programansvarig på Barn och fritid, berättar att eleverna får lära sig att leda, och att ta hand om, och utveckla, både sig själva och andra under utbildningen.

Stora möjligheter till vidare studier

- Efter avslutad utbildning är det många av våra elever som läser vidare på högskola och universitet, berättar Jessica Adamsson, lärare på Barn och fritid.

- Väljer eleverna pedagogiska ämnen har de ett stort försprång eftersom det ingår så mycket pedagogik här, fortsätter Jessica.

Möt Emma, Matilda och Adam

Emma, Matilda och Adam är tre drivna ungdomar som alla går på Barn- och fritidsprogrammet på Haganässkolan. Vi träffas i lärarrummet för att prata ostört en stund.

Emma berättar att hon valde Barn och fritid efter att ha praktiserat på en förskola i nian:
"Jag har alltid tyckt om barn, och de dras till mig – det kändes naturligt att välja Barn och fritid.

Jobba med människor

-Jag ville jobba med människor och hörde att Haganässkolan var en bra och lagom stor skola, berättar Adam. Jessan och Mario bryr sig om oss på ett personligt plan, fortsätter han. Vi har en bra stämning här på Haganässkolan.
-Ja, det finns en stark vi-känsla, instämmer Matilda.

En vanlig dag på Barn och fritid

-En vanlig dag på Barn och fritid handlar om att lära sig varför människor reagerar som de gör, berättar Matilda. Lärarna är bra på att växla och anpassa undervisningen, så att alla kan lära sig på det sätt som är bäst för dem, avslutar Matilda. Adam och Emma håller med.

Vi avslutar vårt möte med att ta en gruppbild utanför skolan. Efter samtal med både elever och lärare blir det tydligt att detta gymnasieprogram, Barn och fritid, handlar om pedagogik, kommunikation och ledarskap, där man efter utbildningen kan jobba med både vuxna och barn.

Kontakta Barn- och fritidsprogrammet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Mario Viscovi, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?