Barn- och fritidsprogrammet

Gillar du möten med människor, stora som små? Vill du bli en bra ledare och utveckla din kommunikationsförmåga? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig. 

Inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete

På Haganässkolan finns Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete, där ledarskap och kommunikation är extra viktigt. 

När du väljer Barn- och fritidsprogrammet öppnar du dörren till en spännande framtid. Genom utbildningen får du kunskaper och färdigheter inom bland annat pedagogik, psykologi och sociologi samt kommunikation och ledarskap. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Barn och fritid - både yrkes – och högskoleförberedande program 

Barn och fritidsprogrammet är både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program om du väljer rätt kurser. 

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en mycket värdefull del av din utbildning, där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor, så kallad APL.  Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare. Du har företräde till feriearbeten på förskolorna och fritidshemmen i Älmhults kommun. 

Vad kan du bli efter avslutade studier på Barn och fritid?

Efter avslutade studier kan du vara högskoleförberedd och studera vidare på universitet/högskola. Dessutom får du tre yrkestitlar; barnskötare, elevassistent och personlig assistent. De vanligaste yrkesområdena är inom förskola, skola och fritidshem. Du kan även få arbete inom LSS.  

Vill du besöka Barn- och fritidsprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss! 

Programråd

Fredag 17/11 klockan 10.00

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1a1

50


50


Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1A

100

100Naturkunskap 1a1

50


50


Religionskunskap 1

5050

Samhällskunskap 1a1

50

50Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

900

400

350

150

Programgemensamma karaktärsämneskurser 600 p

Programgemensamma karaktärsämneskurser 600 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Hälsopedagogik

100

100Naturkunskap 1a2

50


50


Kommunikation

100


100


Lärande och utveckling

100

100Människors miljöer

100

100Pedagogiskt ledarskap

100


100


Samhällskunskap 1a2

50

50Summa poäng:

600

350

250


Inriktningar – Pedagogiskt och socialt arbete 300 p

Inriktningar – Pedagogiskt och socialt arbete 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Pedagogiskt arbete

200200

Socialt arbete 1

100100

Summa poäng:

300300

Programfördjupningar 600 p

Programfördjupningar - 600 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Barns lärande och växande

100


100


Skapande verksamhet

100

100Specialpedagogik 1

100100

Pedagogiska teorier och praktiker

100100

Aktivitetsledarskap

100


100


Fritids- och idrottskunskap

100100

Summa poäng:

600

100

200

300

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete BF

100


100


Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa Information

2 700

850

900

950

Kontakta Barn- och fritidsprogrammet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Mario Viscovi, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 18 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?