Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss på skolan.

De vanligaste frågorna

När får jag reda på om jag har kommit in till det program jag har sökt?

Den 1 juli.

Hur får jag reda på om jag har kommit in?

Du loggar in på Dexter och går in på Min ansökan och där ligger informationen.

Jag fick inget besked den 1 juli – vad gör jag nu?

Du kontaktar antagningskansliet i Växjö eller studie- och yrkesvägledaren som du har gjort din ansökan hos. 

Antagningskansliet i Växjö 0470-419 64

Studie- och yrkesvägledning Haganässkolan

Vad händer om jag inte har kommit in på något av de program som jag har sökt?

Det beror på vad anledningen är till att du inte har kommit in. Beror det på att du saknar ett eller flera betyg så kan det vara så att du behöver söka igen till ett annat program. Kontakta studie- och yrkesvägledaren som du har gjort din ansökan hos.

Studie- och yrkesvägledning Haganässkolan

Jag vill komma i kontakt med Studie- och yrkesvägledare på Haganässkolan. Hur gör jag då?

Jag har kommit in på ett program men vill byta till ett annat. Hur gör jag då?

Till och med den 16 augusti kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren som du har gjort din ansökan hos för att göra en sen ansökan. Från och med den 17 augusti kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på den skolan du är antagen till för att göra en ansökan om programbyte/skolbyte.

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Jag står som reserv i mitt antagningsbesked, när vet jag om jag får en plats?

Du får besked från antagningskansliet mellan den 5-31 augusti, oftast via telefon.

Hur fungerar betygen på Gymnasiet?

Det är samma betygsskala som i grundskolan men du får ett betyg för varje avslutad kurs.

Kan jag läsa vidare efter gymnasiet även om jag läser ett yrkesprogram?

Ja, det kan du. Men då måste du själv aktivt välja kurserna svenska 3 och engelska 6 som individuellt val i årskurs 2 och 3.

Inackorderingstillägg – vad är det?

Det är ett bidrag till kostnaden för boende om en elev studerar på annan ort är hemorten. Bidrag till hemresor på helgerna ingår också.

Inackorderingstillägg – vem kan söka det?

Elever som läser på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Det är elevens hemkommun som har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever som är i behov av inackordering i de fall elever studerar på annan ort och bedöms uppfylla de kriterier som gäller för att få tillägget beviljat. Om eleven erhåller terminsbiljett och/eller resetillägg kan denne inte samtidigt erhålla inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg – hur långt från skolan ska man bo för att få detta?

För att få inackorderingstillägg ska du som elev ha en restid mellan bostaden i Älmhults kommun (folkbokföringsadress) och skolan som uppgår till minst två timmar.

Inackorderingstillägg – när måste ansökan göras och hur gör jag?

Ansökan måste göras inför varje läsår. Ansökan hittar du på kommunens hemsida. Följ länken nedan. Till din ansökan måste du bifoga en kopia på hyreskontraktet eller ett intyg från den du är inackorderad hos. Ansökan skickas eller lämnas till Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult. Bidraget kan inte sökas retroaktivt för tidigare läsår.

Läser du som elev däremot på folkhögskola, friskola eller riksinternatskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Ansökan om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats.

Inackorderingstillägget – hur mycket betalas ut?

1/30 av gällande basbelopp, 1610 kr/hel månad för 2022-2023, betalas ut i det fall ansökan beviljas. Inackorderingstillägg betalas ut, vid ett normalt läsår, under 4 månader på hösten och 5 månader på våren. Ersättningen betalas ut månadsvis med början i slutet på september. Utbetalningen sker till bankkonto.

Jag har fått inackorderingstillägg beviljat men har nu ändrade förhållanden. Vad gör jag då?

Om du som elev avbryter studierna eller om du eller din familj flyttar till annan kommun och skriver sig där, är du som elev eller dina föräldrar skyldiga att meddela detta till Haganässkolan i Älmhult antingen per brev eller telefon.

Telefonnummer 0476-552 24

När hålls de nationella proven?

Provdatum för gymnasieskolor bestäms av Skolverket inför varje läsår i respektive ämne.

Skolverket: Provdatum i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?