Försäljning- och serviceprogrammet

Vill du ha ett kreativt arbete inom handel och jobba med service? Eller funderar du kanske på att starta eget företag? På Försäljning- och serviceprogrammet får du utveckla både dig själv och din företagsamhet. Det handlar om att lära sig att möta människor och tillägna sig digitala kunskaper och färdigheter.

Du som ska börja gymnasiet höstterminen 2022 och funderar på att välja Handelsprogrammet behöver veta att regeringen ändrat programmets namn och också lite i innehållet.

Det nya namnet är Försäljnings- och Serviceprogrammet men kurserna är ungefär desamma som på det nuvarande Handels- och administrationsprogrammet. Dock har inriktningen Administration tagits bort och antalet kurser inom den så kallade programfördjupningen blivit flera. Även kursen Näthandel har försvunnit. Istället trycker man hårdare på just försäljning och service och på att man behöver lära sig mer om den digitala handeln inom alla kurser. Även en kurs om hållbar utveckling inom handeln har tillkommit.

På Haganässkolan finns Försäljning- och serviceprogrammet. Här får du kunskaper om detalj- och partihandel. Du lär dig om näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Du kommer också praktiskt att få prova på att starta och driva ett företag genom Ung Företagsamhet (UF).

Inom försäljning- och serviceprogrammet är kommunikation och möten centralt. Du lär dig om försäljning, inköp och varuflöden, ekonomiuppföljning och företagande. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Försäljning och service - ett yrkesprogram

Försäljning- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 20 veckor, så kallad APL.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Försäljning och service?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt, eller fortsätta att studera inom yrkeshögskolan. Du kan också lägga upp dina gymnasiestudier så att du får grundläggande behörighet till högskolestudier genom att välja till Svenska 3 och Engelska 6.

Exempel på jobb efter avslutade studier är säljare eller butikssäljare, ekonomi- eller personalassistent, marknadsassistent, egen företagare, inköpare eller ledare i butik, kundservice och reception, personal-, ekonomi- och IT-administratörer. 

Vill du besöka Försäljning- och serviceprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till Haganässkolan!

Programråd

  • 22 mars 2022

Kursprogram

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1a1

50


50


Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1A

100

100Naturkunskap 1a1

50


50


Religionskunskap 1

5050

Samhällskunskap 1a1

50

50Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

900

400

350

150

Programgemensamma ämnen 900 p

Programgemensamma karaktärsämneskurser 900 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Entreprenörskap

100

100Servicekunskap

100

100Branschkunskap: handel & administration

100100

Information och kommunikation 1

100

100Personlig försäljning 1

100

100Praktisk marknadsföring 1

100

100Affärsutveckling och ledarskap

100100

Inköp 1

100


100


Handel och hållbar utveckling

100100

Summa poäng:

900

500

100

300

Programfördjupningar 700 p

Promgramfördjupningar

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Entreprenörskap och företagande

100


100


Företagsekonomi 1

100


100


Personlig försäljning 2

100100

Handel specialisering

100100

Praktisk marknadsföring 2

100


100


Servicekunskap 2

100100

Grafisk kommunikation 1

100


100


Summa poäng:

700


400

300

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete FS

100100

Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa Information

2 800

900

950

950

Kontakta Försäljning- och serviceprogrammet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Sebastian Davholt, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?