Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du lära dig att bygga hus från projektering till färdigt hus? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet rätt val för dig. Här skaffar du dig grundläggande kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler.

På Haganässkolan läser du inriktning - Husbyggnad. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Du lär dig bygga, bygga om och renovera bostäder, lokaler och broar. Inom inriktningen husbyggnad profilerar du dig mot mureri, betong, trä eller anläggning.

Bygg och anläggning - ett yrkesprogram

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor, så kallad APL. Efter avklarade studier får du en yrkesexamen.

APL - arbetsplatsförlagd lärande

En del av utbildningen består av APL, arbetsplatsförlagt lärande. Detta är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

På Bygg- och anläggningsprogrammet är du garanterad minst 15 veckors APL men Haganässkolan erbjuder 18-20 veckor. Merparten av dessa ligger i årskurs 2 och 3. Tillsammans med våra lokala företag i de olika yrkena får du en utbildning till det yrket just du har valt.

Vad kan du bli efter avslutade studier på Bygg och anläggning?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt, eller fortsätta att studera inom yrkeshögskolan. Du kan också lägga upp dina gymnasiestudier så att du får grundläggande behörighet till högskolestudier. Exempel på jobb efter avslutade studier är träarbetare, betongarbetare, golvläggare, murare, väg- och anläggningsarbetare.

Vill du besöka Bygg- och anläggningsprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss! 

Programråd

Torsdagen den 12/10 kl 11.30-13.30.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1a1

50


50


Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1a

100

100Naturkunskap 1a1

50


50


Religionskunskap 1

5050

Samhällskunskap 1a1

50

50Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

900

400

350

150

Programgemensamma karaktärsämneskurser 400 p

Programgemensamma karaktärsämneskurser 400 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Bygg och anläggning 1

200

200Bygg och anläggning 2

200

200Summa poäng:

400

400Inriktning Husbyggnad 700 p

Inriktning Husbyggnad 700 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Husbyggnadsprocessen

200


100

100

Husbyggnad 1

100


100


Husbyggnad 2

200


200


Husbyggnad 3 ombyggnad

200200

Summa poäng:

700


400

300

Programfördjupning

Programfördjupning

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Betong 1 - lågform och platta på mark

100


100


Entreprenörskap

100


100


Yrkesutgång

300300

Summa poäng:

500


200

300

Individuellt val

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs från skolans utbud

100


100


Valbar kurs från skolans utbud

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete BA

100100

Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa poäng

2800

800

1050

850

Kontakta Bygg- och anläggningsprogrammet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Mikael Lideberg Crona, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?