Industritekniska programmet

Lär dig ditt yrke genom att jobba på riktigt, få lön och göra nytta. Och få en arbetsgivare som tror på dig och stöttar dig i din utbildning. Så kan man sammanfatta Industritekniska programmet med gymnasial lärlingsanställning.

På Haganässkolan kan du från januari 2023 söka till Industritekniska programmet som gymnasielärling. Du kan välja mellan två olika inriktningar: produktion- & maskinteknik (CNC) och svets.

Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

För dig som vill lära genom att göra – på riktigt

Som lärling inom industriteknik delar du din tid mellan skolan och jobb på ett företag, med lön. På jobbet får du arbeta med utrustning, material och processer som inte går att lära sig i skolan. I skolan får du lära dig om tekniska lösningar i teorin.

När du läser som lärling följer du programmets poängplan. Första året läser du tillsammans med dina klasskamrater på skolan. Från årskurs två studerar du både på skolan och är ute på en arbetsplats. Under de skolförlagda dagarna har du gymnasiegemensamma ämnen samt yrkesteori. Din arbetsplatsförlagda del av utbildningen ger dig gymnasiepoäng och betygsätts.

Påverka framtidens industri

Eftersom den industritekniska branschen förändras så snabbt får du träna på problemlösning och nytänkande så att du också kan möta förändringar i omvärlden.

Efter tre år kan du välja om du vill jobba direkt eller studera vidare. Då har du koll på hela den industriella verksamheten så att du kan jobba med produkt- och produktionsplanering eller i själva produktionen.

Du kan vara med och utveckla morgondagens industri i en hållbar riktning eftersom du vet att val av material, metod och teknik påverkar industrins förbrukning av råvaror och energi och avgör industrins påverkan på miljön.

Vad är Gymnasial lärlingsutbildning, GLA?

Har du intresse och talang för ett visst yrke? Lär du dig bäst genom att göra, inte bara att läsa hur man gör? Alla är olika och vissa lär sig bättre genom att jobba, på riktigt. Om du känner igen dig så kan gymnasial lärlingsanställning, GLA, vara något för dig.

 • När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.
 • Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på.
 • Med GLA kan du välja. Du har stor chans att få ett bra jobb direkt efter gymnasiet eller plugga vidare på högskolan.
 • Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.
 • Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning.
 • Skolan och arbetsgivarna driver GLA tillsammans. Det innebär att du lär dig det absolut senaste och kan använda det du lär dig direkt.
 • Nio av tio GLA-elever får jobb efter skolan. Och vill du plugga vidare så kan du läsa kurser som ger dig högskolebehörighet

Ansökan

Här hittar du mer information om hur du ansöker.

Sök till oss

Mer information

Som Svensk Gymnasielärling är du anställd av ett företag med lön samtidigt som du studerar. Mer information hittar du här:

GLA - lärlingsanställd på gymnasiet Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Får jag examen?

Ja, som elev uppnår du kraven för examen. För att få gymnasieexamen från industritekniska programmet behöver du ha godkänt betyg i 2250 poäng. Du måste ha godkänt betyg i följande kurser:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Industritekniska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1
 • Gymnasiearbetet

Får jag samma utbildning som i det traditionella programmet?

Ja, du lär dig genom att göra, alltså mer tid på en arbetsplats där du lär dig dina kurser praktiskt.

Får jag högskolebehörighet?

Ja, idag ingår grundläggande högskolebehörighet på alla program. Som elev har du istället möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

Vilka lagar och regler gäller för en 16 åring på jobbet?

Får jag verktyg och kläder?

Ja, som elev blir du anställd av företaget och har samma förmåner och ansvar som övriga anställda.

Hur kompenseras resor och mat?

Som elev får du lön varje månad och därför utgår inte rese- eller matersättning från företaget förutsatt att man inte reser i tjänsten.

Vill du besöka Industritekniska programmet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss! 

Poängplan Produkt- och maskinteknik
CNC-operatör metall

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1a1

50


50


Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1a

100

100Naturkunskap 1a1

50


50


Religionskunskap 1

5050

Samhällskunskap 1a1

50

50Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

900

400

350

150

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Industritekniska processer

100

100Människan i industrin 1

100

100Produktionskunskap 1

100

100Produktionsutrustning

100

100Summa poäng:

400

400Inriktning Produkt- och maskinteknik 300 p

Inriktningar produkt- och maskinteknik 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Datorstyrd produktion 1

100

100Produktionsutrustning 2

100


100


Produktutveckling 1

100


100


Summa poäng:

300

100

200


Programfördjupningar (Produkt- och maskinteknik, CNC-operatör) 800-900 p

Alternativ 1

Programfördjupningar - Alternativ 1

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

CAD 1

50


50


CAD 2

5050

Datorstyrd produktion 2

100


100


Datorstyrd produktion 3

100


100


Datorstyrd produktion 4

100100

Datorstyrd produktion 5

100100

Robotteknik

100100

Materialkunskap 1

100


100


Mät- och styrteknik

100100

Tillverkningsunderlag 1

100100

Summa poäng:

900


350

550

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete IN

100100

Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa poäng

2 800

900

1000

900

Poängplan - Svetsteknik svetsare

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1a1

50


50


Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1a

100

100Naturkunskap 1a1

50


50


Religionskunskap 1

5050

Samhällskunskap 1a1

50

50Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

900

400

350

150

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Industritekniska processer

100

100Människan i industrin 1

100

100Produktionskunskap 1

100

100Produktionsutrustning

100

100Summa poäng:

400

400Inriktning Svetsteknik

Inriktningar Svetsteknik

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Produktutveckling

100

100Kälsvets

100


100


Svets grund

100

100Summa poäng:

400

100

200

100

Programfördjupning

Alternativ

Programfördjupning

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Avhjälpande underhåll 1

100


100


Avhjälpande underhåll 2

100100

Materialkunskap 1

100


100


Materialkunskap 2

100100

Kälsvets 2

100100

Stumsvets 1

100


100


Stumsvets 2

100


100


Rörsvets 1

100100

Summa poäng:

800

0

300

500

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete IN

100100

Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa poäng

2 800

900

950

950

Kontakta Industritekniska programmet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Andreas Ibegård, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?