Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av ekonomi och juridik? Vill du lära dig mer om samhällsekonomi, företagande och entreprenörskap? Då kan ekonomiprogrammet vara något för dig.

Ekonomi - ett högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan: engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Utbildningen ger dig god förberedelse för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Du får bland annat lära dig mer om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och om företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.

Välj mellan två olika inriktningar, Ekonomi och Juridik

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Ekonomiprogrammet, Ekonomi och Juridik.

Inriktning Ekonomi

Här får du grunderna i företagsekonomi: marknadsföring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och organisation. Du får också lära dig vad eget företagande innebär – hur du startar, utvecklar, driver och avvecklar företag.

Inriktning Juridik

Om du väljer inriktning juridik får du bland annat studera rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Ekonomi?

Efter avklarade studier på programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till: ekonom, civilekonom, marknadsförare, lärare, samhällsanalytiker, jurist och revisor, controller, marknadsförare med mera.

Vill du besöka Ekonomiprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss! 

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1b

100

100Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1b

100

100Matematik 2b

100


100


Naturkunskap 1b

100

100Religionskunskap

5050

Samhällskunskap 1b

100

100Samhällskunskap 2

100


100


Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

1 250

650

450

150

Programgemensamma karaktärsämneskurser 350 p

Programgemensamma karaktärsämneskurser 350 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Företagsekonomi 1

100

100Privatjuridik

100100

Moderna språk

100

100Psykologi 1

5050

Summa poäng:

350

200


150

Inriktningar – Ekonomi 300 p

Inriktningar – Ekonomi 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Entreprenörskap och företagande

100


100


Företagsekonomi 2

100


100


Matematik 3 b

100100

Summa poäng:

300


200

100

Inriktningar – Juridik 300 p

Inriktningar – Juridik 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Rätten och Samhället

100


100


Affärsjuridik

100100

Psykologi 2a

5050

Filosofi 1

5050

Summa poäng:

300


100

200

Programfördjupningar Ekonomi

Programfördjupningar - Ekonomi

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Rätten och samhället

100


100


Ledarskap och organisation

100100

Internationella relationer

100100

Summa poäng:

300


100

100

Programfördjupningar Juridik

Programfördjupningar - Juridik

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Entreprenörskap och företagande

100


100


Ledarskap och organisation

100100

Matematik 3b/Internationella relationer

100100

Summa poäng:

300


100

200

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete EK

100100

Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa Juridik

2 500

850

750

900

Summa Ekonomi

2 500

850

850

800

Kontakta Ekonomiprogrammet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Sven-Erik Jansson, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?