Samhällsvetenskaps­programmet

Här får du lära dig om samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Samhälle - ett högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred behörighet inför vidare studier på högskola och universitet.

Du undersöker här hur individer och samhällen, på lokal och global nivå, utvecklas genom möten, och hur vi kan förstå den väv av händelser som utgörs av våra möten.

Du studerar hur människan fungerar som individer, gruppmedlemmar och världsmedborgare. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är frågor som behandlas i utbildningen.

Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Välj mellan Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap.

Inriktning Beteendevetenskap

Är du intresserad av människor? Här kommer du att lära dig hur människor agerar som individer och som deltagare i grupper. Organisationer och samhällen studeras ur flera synvinklar. Viktiga ämnen är psykologi, sociologi och pedagogik.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du intresserad av det som händer runt omkring dig – politiska val, internationella konflikter eller miljöfrågor? Då är inriktningen samhällsvetenskap rätt för dig. Här får du lära dig om olika samhällsstrukturer och bredda och fördjupa din förståelse om samhället. Viktiga ämnen är samhällskunskap och historia men också ämnen som geografi och språk.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Samhälle?

Efter avklarade studier på programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till advokat, lärare, kurator, psykolog, journalist, bibliotekarie, kommunikatör, personalvetare eller polis.

Vill du besöka Samhällsvetenskapsprogrammet?

Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök genom att följa denna länk. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till Haganässkolan!

Kursprogram

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100

100Engelska 6

100


100


Historia 1b

100

100Idrott och hälsa 1

100

50

50


Matematik 1b

100

100Matematik 2b

100


100


Naturkunskap 1b

100

100Religionskunskap 1

50


50


Samhällskunskap 1b

100

100Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

100Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100


100


Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100100

Summa poäng:

1 150

650

400

100

Programgemensamma karaktärsämneskurser 300 p

Programgemensamma karaktärsämneskurser 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Filosofi 1

5050

Moderna språk

200

100

100


Psykologi 1

5050

Summa poäng:

300

100

100

100

Inriktningar – Beteendevetenskap 450 p

Inriktningar – Beteendevetenskap 450 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Ledarskap och organisation

100100

Kommunikation

100


100


Psykologi 2a

5050

Samhällskunskap 2

100


100


Sociologi

100100

Summa poäng:

450


200

250

Inriktningar – Samhällsvetenskp 450 p

Inriktningar – Samhällsvetenskap 450 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Geografi 1

100100

Historia 2a

100


100


Religionskunskap 2

5050

Samhällskunskap 2

100


100


Samhällskunskap 3

100100

Summa poäng:

450


200

250

Programfördjupningar 300 p

Programfördjupningar - 300 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Medier, samhälle, kommunikation

100


100


Internationella relationer

100100

Fotografisk bild

100100

Summa poäng:

300


100

200

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Valbar kurs

100


100


Valbar kurs

100100

Summa poäng:

200


100

100

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Kursnamn

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete SA

100100

Summa poäng:

100100

Summa poäng

Summa poäng

Summa poäng

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Summa Beteendevetenskap

2 500

750

900

850

Summa Samhällsvetenskap

2500

750

900

850

Kontakta Samhällsvetenskaps­programmet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Anders Johansson, lärare

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?