Extra hjälp

Information om personliga ombud.

Personliga ombud

Ett personligt ombud är en person som kan hjälpa dig som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning att få det stöd som du behöver och har rätt till.

Ett personligt ombud kan till exempel

  • Hjälpa dig att fylla i blanketter
  • Ge dig information och råd om samhällets stöd
  • Stötta dig vid kontakter med myndigheter
  • Hjälpa till att samordna dina hjälpinsatser, så att du inte hänvisas runt mellan olika myndigheter

Personliga ombud Kronoberg är en organisation i samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner och Region Kronoberg.

Vem kan få ett personligt ombud?

För att få ett personligt ombud ska du ha en psykisk funktionsnedsättningvariation, vara över 18 år och bo i Kronobergs län. Du ska ha ett omfattande behov av vård, stöd och service och ha behov av långvariga kontakter med olika myndigheter.

Hur får jag ett personligt ombud?

Du kan kontakta Personliga ombud Kronoberg själv eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten så får du information om personligt ombud. Ingenting annat behövs.

Vad kostar det?

Att ha ett personligt ombud kostar inget.
Läs mer om personliga ombud här Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

En kontaktperson är som en extra vän till ett barn eller en vuxen med en funktionsnedsättning. Ni träffas regelbundet och gör saker tillsammans. Det kan exempelvis vara att ta en promenad, fika, träna eller gå på bio.

Vem kan få en kontaktperson?

En person med en funktionsnedsättning som behöver stöd med att bryta sin isolering kan få en kontaktperson.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson behövs ingen särskild utbildning.

Läs mer om att bli kontaktperson här

Korttidstillsyn

Du som har en funktionsnedsättning och behöver vara på fritids före och efter skoldagen när dina föräldrar studerar eller arbetar är välkommen till Lingonet.

Lingonet är kommunens korttidstillsyn och ligger nära simhall, centrum och natur. Korttidstillsyn fungerar som fritids men är anpassat till dina förutsättningar och behov. Du kan vara på Lingonet före och efter skolans slut och under skollov. Lingonet har öppet samma tider som kommunens fritidsverksamhet.

Du kan få korttidstillsyn från och med det år du fyller 12 år och så länge du går i skolan. Du ansöker om korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare.

Personalen på Lingonet har utbildning och kunskap om funktionsnedsättning och kan ge det personliga stöd du behöver. Stödet du får är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd i din vardag eller som behöver ett miljöombyte.

Syftet med korttidsvistelse är miljöombyte för dig och dina föräldrar. Man kan vara på Lingonet en stund på dagen eller ett par dygn som återkommer regelbundet. Stödet du får på Lingonet är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter. Aktiviteter planeras efter önskemål och barnen och ungdomarnas behov samt det som händer i samhället för tillfället.

Barn, ungdomar, föräldrar och kontaktpersonal träffas två gånger varje år, eller när behov uppstår, och gör en genomförandeplan. Personalen på Lingonet har utbildning och kompetens om funktionshinder och kan ge det personliga stöd du är i behov av.

Det är viktigt att du och dina anhöriga känner er trygga när du är på korttid.

Du ansöker om korttidsvistelse hos din LSS-handläggare.

Du betalar för maten och eventuella aktiviteter när du är på korttidsvistelse. Fickpengar för aktiviteter tar du med dig. En gång i månaden får du en räkning för maten.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?