Artikeln publicerades 21 mars 2024

Ny föräldragrupp för dig som flyttat till Sverige – vill du vara med?

Familj på picknick med ängar och ett blommande träd i bakgrunden.

Individ och familjeomsorgen startar föräldragrupper och utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” på ukrainska och lätt svenska. Att vara förälder är en utmaning oavsett vem man är.

Har du flyttat till Sverige och är förälder till barn och ungdomar mellan 0 och 18 år? Den här utbildningen är för dig. Du får information om bland annat hur skolan och vården fungerar och var du kan vända dig om du behöver hjälp.

Vi startar två grupper, en på lätt svenska och en grupp på ukrainska.

- Vi har tidigare genomfört utbildningen Föräldraskap i Sverige på olika språk, bland annat engelska, arabiska och tigrinja. Den har varit uppskattad av deltagarna och de har känt att de har nytta av informationen i vardagen. Vi tar upp praktiska saker som hur skola, vård, föreningsliv och fritidsaktiviteter fungerar och hur det är att vara förälder i Sverige. Vi pratar även om vilka rättigheter och skyldigheter föräldrar har och hur kommunen kan hjälpa till.

Vill du delta på föräldrautbildningen och lära dig mer om hur det funkar?

Vi startar två grupper, en där vi talar lätt svenska och en på ukrainska. Föräldragruppen träffas sex gånger. Utbildningen är mellan 17.00 och 19.30 på Familjecentralen, storgatan 16C, i Älmhult.

Vi pratar om

  • föräldrars rättigheter och skyldigheter
  • hur förskola, skola och vård fungerar
  • hur kommunen kan hjälpa familjer
  • fritidsaktiviteter i Älmhult
  • hjälp som finns att få om man har problem med barnuppfostran

Datum för föräldragruppen på ukrainska

8 april, 15 april, 22 april, 29 april, 6 april och 13 maj

Datum för föräldragruppen på lätt svenska

9 april. 16 april, 23 april, 7maj, 14 maj och 21 maj

Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta

Anmäl dig senast 4 april.