Starta & driva företag

Ska du starta ett nytt företag eller göra större ändringar i ditt nuvarande företag finns det mycket att tänka på. Behövs tillstånd? Måste verksamheten anmälas? Krävs bygglov? Vi hjälper dig längs vägen!

Starta eget eller arrangera evenemang

Är du intresserad av att starta eget eller arrangera ett evenemang? När du startar en verksamhet i Älmhults kommun finns vi och ett antal organisationer här för att hjälpa dig med rådgivning och information.

Ska du starta någon av verksamheterna nedan? Klicka på respektive verksamhet för att se vilka tillstånd du behöver.

Starta butik

Försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Du som vill sälja folköl, tobak och receptfria läkemedel ska anmäla detta till vår miljö- och byggnämnd.

Läs mer om hur du anmäler detta och vilka avgifter det finns här

Livsmedel

Ska du sälja livsmedel behöver du registrera det hos miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller om du vill förändra eller avsluta med din verksamhet. Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar ditt livsmedelsföretag och vilka regler som gäller här

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov och du behöver kontakta en bygglovshandläggare på telefon. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Brandfarliga och explosiva varor

En butik ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

 • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
 • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
 • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, tändvätska, bensin, spolarvätska, aceton
 • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
 • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar), ex: hårspray, torrschampo, deodorantspray, 5-56, luftfräschare

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet.

Vid försäljning av explosiva varor, exempelvis fyrverkerier, ammunition och krut, krävs (med några få undantag) tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här

Starta frisörsalong

Hälsoskydd

Frisörsalong är inte anmälningspliktigt till miljö- och byggnämnden men om du vill ha hjälp och information om hälsoskydd är du välkommen att höra av dig.

Läs mer om hälsoskydd här

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov och du behöver kontakta en bygglovshandläggare på telefon. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Brandfarliga och explosiva varor

En butik ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

 • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
 • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
 • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, tändvätska, bensin, spolarvätska, aceton
 • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
 • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar), ex: hårspray, torrschampo, deodorantspray, 5-56, luftfräschare

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet.

Vid försäljning av explosiva varor, exempelvis fyrverkerier, ammunition och krut, krävs (med några få undantag) tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här

Starta restaurang eller café

Livsmedel

Innan du startar en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller om du vill förändra eller avsluta med din verksamhet. Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar ditt livsmedelsföretag och vilka regler som gäller här

Serveringstillstånd

För att servera alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap krävs ett så kallat serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Läs mer om serveringstillstånd här

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov och du behöver kontakta en bygglovshandläggare på telefon. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Brandfarliga och explosiva varor

En butik ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

 • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
 • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
 • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, tändvätska, bensin, spolarvätska, aceton
 • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
 • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar), ex: hårspray, torrschampo, deodorantspray, 5-56, luftfräschare

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet.

Vid försäljning av explosiva varor, exempelvis fyrverkerier, ammunition och krut, krävs (med några få undantag) tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här

Starta skola eller förskola

Livsmedel

Om du ska ha kök och matsal måste du registrera den hos miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet.

Anmälan om registrering måste lämnas in senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar dig och vilka regler som gäller här

Hälsoskydd

Undervisningslokaler, till exempel skola, förskola och fritidsverksamhet, ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras när verksamheten ändras då det kan ha betydelse för hälsa och miljö. Det kan till exempel vara vid byte av lokal, expansion med nya byggnader eller ny verksamhet i befintliga lokaler.

Nämnden har även ansvar för tillsynen av alla skolor och förskolor i kommunen.

Läs mer om hälsoskydd här

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov och du behöver kontakta en bygglovshandläggare på telefon. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Brandfarliga och explosiva varor

En butik ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

 • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
 • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
 • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, tändvätska, bensin, spolarvätska, aceton
 • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
 • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar), ex: hårspray, torrschampo, deodorantspray, 5-56, luftfräschare

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet.

Vid försäljning av explosiva varor, exempelvis fyrverkerier, ammunition och krut, krävs (med några få undantag) tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här

Starta verksamhet med hygienisk behandling

Hälsoskydd

Verksamheter med hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg (till exempel fotvård, piercing och tatuering) ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten öppnar.

Detta gäller även solarier och badanläggning för allmänheten eller bad med många användare, exempelvis badtunna.

Läs mer om hälsoskydd här

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov och du behöver kontakta en bygglovshandläggare på telefon. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Anordna evenemang eller torghandel

Tillstånd mark och polis

Om du vill använda allmän mark tillfälligt för olika aktiviteter som exempelvis marknader eller evenemang behöver du tillstånd. Tillståndet söker du hos Polisen, som sedan vidarebefordrar ansökan till markägaren. Gäller det kommunal mark behöver du även göra en ansökan till kommunen.

Läs mer ansökan om att ha evenemang på offentlig plats här

På tisdagar och lördagar klockan 08.00-18.00 har vi torgdag på östra halvan av Stortorget i Älmhult.

Läs mer om våra torgdagar här

Livsmedel

Ska du servera mat behöver du registrera det hos miljö- och byggförvaltningen. Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar dig och vilka regler som gäller här

Serveringstillstånd

För att servera alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap krävs ett så kallat serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Läs mer om serveringstillstånd här

Brandfarliga och explosiva varor

En butik ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

 • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
 • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
 • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, tändvätska, bensin, spolarvätska, aceton
 • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
 • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar), ex: hårspray, torrschampo, deodorantspray, 5-56, luftfräschare

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet.

Vid försäljning av explosiva varor, exempelvis fyrverkerier, ammunition och krut, krävs (med några få undantag) tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här

Företagslots

Vår företagslots gör det enklare att starta, driva och etablera företag i Älmhults kommun. Nu kan du som är företagare boka en tid hos vår företagslotsgrupp när du vill utveckla din verksamhet. Lotstjänsten kan även användas av dig som är blivande företagare eller för dig som vill etablera din verksamhet i Älmhults kommun.

Företagslots Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Vad är företagslots?

Företagslotsen är ett digitalt eller fysiskt möte för dig som har frågor till flera olika delar inom kommunen i samma projekt eller ärende. Vi erbjuder denna tjänst som ett komplement till vår övriga service.

Kontakta företagslotsen

Snabbt och smidigt

Företagslotsen är en snabb och smidig väg in i kommunen. Vår ambition är att ge snabba svar på dina frågor. Du får hjälp att hitta rätt bland lagar och regler och en överblick över vilka tillstånd du eventuellt kan behöva söka för din verksamhet. Vi samordnar så att du enkelt får kontakt med rätt personer inom kommunen.

Vi samlar oss så du kan träffa oss samtidigt

Utifrån den information vi får från dig som företagare inför besöket får du sedan träffa dem du behöver för information och vägledning. Det kan till exempel vara personer från miljö- och bygg, tekniska avdelningen, plan-, mark- och exploatering samt näringslivsutveckling.

Boka ditt personliga möte idag!

Du bokar personlig vägledning med företagslotsgruppen via denna e-tjänst Länk till annan webbplats.När du gått vidare i e-tjänsten, registrerat dina kontaktuppgifter och svarat på ett par frågor om din verksamhet eller affärsidé kommer vi att kontakta dig för att boka ett möte.

Är du ny som företagare?

För att du ska få ut så mycket som möjligt av lotsmötet är det bra att du har tänkt igenom din affärsidé och gärna tagit kontakt med Nyföretagarcentrum, innan du bokar ditt möte med vår företagslotsgrupp.

Om du har andra frågor gällande kommunens service, ta kontakt med servicecenter.

Stöd till dig som är företagare

Om du vill starta eget företag finns det ett antal organisationer som du kan vända dig till för rådgivning eller information och som arbetar för att ta tillvara på innovationer och idéer.

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta företag gratis och personlig rådgivning.

Förutom rådgivning erbjuder NyföretagarCentrum också utbildning och mentorprogram. Dessutom kan du gå på informationsträffar med exempelvis myndigheter, banker och revisionsbyråer.

NyföretagarCentrum ser också till att du får ett bra nätverk med andra företagare för att du ska få en så bra start som möjligt.

NyföretagarCentrum Länk till annan webbplats.

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för dig som vill starta kooperativa företag. Erbjuder information, rådgivning och utbildning i att starta företag tillsammans.

Coompanion Kronoberg Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg

Region Kronoberg fångar upp och stödjer idéer och projekt som stärker den ekonomiska utvecklingen.

Region Kronoberg Länk till annan webbplats.

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner erbjuder finansiering och affärsutveckling till nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas.

ALMI Företagspartner Länk till annan webbplats.

Företagsfabriken

Företagsfabriken hjälper entreprenörer att växa och bygga ett framgångsrikt bolag.

Företagsfabriken Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Verksamt.se är en tjänst som drivs gemensamt av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Här samlar myndigheterna information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Du kan logga in med din e-legitimation och bland annat registrera ditt företag, ansöka om godkännande av F-skatt och skapa din personliga affärsplan.

Under rubrikerna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla hittar du det mesta du behöver för att komma igång med ditt företag. Här förklaras olika finansieringsformer, här finns räkneverktyg och en tillståndsdatabas som du kan söka i och ta reda på om din verksamhet behöver tillstånd eller inte.Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?