Destinationsutveckling

Tillsammans arbetar vi för att Älmhults kommun ska vara attraktivt som besöksmål.

Ett gemensamt arbete med destinationsutveckling gynnar både våra besökare och dig som företagare inom turismnäringen.

Vi arbetar bland annat med:

  • undersöka trender och omvärldsbevaka besöksnäringen
  • digitala tjänster för besöksnäring och turism
  • tryckt material för besökare
  • certifiering av InfoPoints
  • medverkan i lokala och regionala grupper och nätverk inom turism och destinationsutveckling

Platsvarumärket

Vi vill gärna att du använder varumärket – det blir starkare ju fler som sprider det. Materialet som vi delar med oss av behöver du inte betala för och vi ger stor frihet för användning så länge det görs i rätt sammanhang.

Med hjälp av "Älmhult - Home of the home" kan du koppla ihop ditt eget företag, organisation eller förening med vår gemensamma identitet. Du kan antingen välja att bara jobba med logotypen, eller en variant med både logotyp och en kort text anpassad för ditt område.

Älmhult - Home of the home, vårt platsvarumärke

Utvecklingsprojekt

Vandringsled Östra Möckeln

Sommaren 2019 startades förstudien Östra Möckeln vandringsled som utredde förutsättningarna för en längre vandringsled i området.

Vandringsleden är tänkt att komplettera de kortare leder som idag finns i Östra Möckeln-områdets olika naturreservat. En längre, skyltad, led på ca 30 km, en så kallad låglandsled, finns inte i Kronobergs län, därför kan en sådan locka både invånare med naturintresse som bor inom Kronobergs län och besökare från resten av Sverige och utlandet. Föreslagna leden på cirka 30 km består av tre slingor: Insjöslingan 14 kilometer, Diöslingan 11 kilometer och Möckelsnässlingan 8 km.

På lång sikt är målet att:

  • fler ska komma ut i naturen
  • locka fler besökare till Älmhults kommun
  • denna nya infrastruktur ska locka fler entreprenörer att paketera och sälja naturupplevelser i Älmhult
  • öka kunskapen och intresset för naturen

Infopoints

I Älmhults kommun har vi en turistinformation och nio InfoPoints. Syftet är tillgängliggöra turistinformation på fler platser för att underlätta för våra besökare.

Alla Älmhults InfoPoints är certifierade av Älmhults turistinformation.

InfoPoints i Älmhults kommun

Statistik och analys

Här samlar vi statistik och analys för besöksnäringen i Älmhults

Gästnattsstatistik

Vill du veta mer om gästnattsutvecklingen i Älmhults kommun så kan du använda dig av statistiken för gästnätter.

Statistik för gästnätter Länk till annan webbplats.

Målgruppsanalys Norden

Norden är en stor marknad för svensk besöksnäring. Enligt beräkningar finns det 2 miljoner norrmän, 1,4 miljoner finländare och 1,6 miljoner danskar som ser Sverige som en potentiell semesterdestination. På Visit Sweden kan du läsa mer om målgruppens drivkrafter.

Målgruppsanalys norden på visitsweden.se Länk till annan webbplats.

Visit Swedens kunskapsbank

Visit Sweden håller koll på omvärlden, på målgrupper, varumärket Sverige och reseled. I deras kunskapsbank kan du ta del av deras galleri av erfarenheter och fakta

Visit Swedens kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?