Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

Du som säljer folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel ska anmäla eller ansöka om detta till miljö- och byggnämnden.

Anmälan

Försäljning av receptfria läkemedel

Du som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel ska först anmäla denna försäljning till Läkemedelsverket. En anmälan görs även till miljö- och byggförvaltningens via särskild blankett för anmälan om försäljning av receptfria läkemedel.

Läs mer om Försäljning av receptfria läkemedel på Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Anmälan om försäljning av nikotinläkemedel Länk till annan webbplats.

Försäljning och servering av folköl

Du som näringsidkare och som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta i förväg.

Anmälan om försäljning och servering av folköl Länk till annan webbplats.

Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tobakstillstånd. Tillståndsplikten gäller för verksamheter som säljer direkt till konsument men även för verksamheter som säljer till andra handlare. När du skickat in din ansökan bedöms din personliga och ekonomiska lämplighet.

Egenkontrollprogram

När du lämnar in din ansökan måste du skicka med ett egenkontrollprogram, programmet behöver vara aktuellt för din verksamhet. I egenkontrollprogrammet ska du skriva in de rutiner som behövs för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns det en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som näringsidkare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla. Vid ansökan om tobakstillstånd gör miljö- och byggnämnden en bedömning om det uppfyller kraven. Det finns ett förslag till egenkontrollprogram som du som näringsidkare kan använda dig av.

Regler du måste följa

Nedan finns en kort sammanfattning av vilka regler du som näringsidkare måste följa, kraven finns i sin helhet i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Åldersgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Det ska finnas tydlig information om åldersgränsen. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Partihandlare får inte heller lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
Om du misstänker att tobaksvarorna ska lämnas över till en person som inte fyllt 18 år får du inte sälja tobaksvarorna.

Marknadsföring

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, vilket innebär både en text och bild, samt en allmän varning med texten ”rökning dödar” och informationstexten ”tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”. Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt hälsovarning. Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning.

Minsta mängd i förpackningar

Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter). En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Information till personal

Du som är ansvarig för tobakstillståndet ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året.

Förändringar din verksamhet

Om det sker förändringar i din verksamhet så måste du anmäla det till miljö- och byggnämnden. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen. Om du vill sluta sälja tobak detta också anmälas.

Information om handläggning och avgift

Miljö- och byggnämnden granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Vid handläggning granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Miljö- och byggnämnden kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

En avgift för hantering av ansökan samt tillsyn av verksamheten kommer att tas med stöd av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är antagen av kommunfullmäktige.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste anmäla det till kommunen eller till Folkhälsomyndigheten. Det gäller även om du har tillstånd att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Använd denna blankett för att anmäla. ANMÄLAN/AVANMÄLAN om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 100.5 kB.

Avgifter för tillsyn

Servering och/eller försäljning av folköl

Du som säljer och/eller serverar folköl betalar tillsynsavgift enligt ovan taxa.

Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Du som säljer tobaksvaror ska betalar tillsynsavgift enligt ovan taxa.

Receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel betalar tillsynsavgift enligt ovan taxa.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?